Odsjek snimanja, Akademija dramske umjetnosti Zagreb
Studij Vježbe

Filmsko snimanje III

Otvori sve | Zatvori sve

Filmska i elektronička fotografija

Atmosfera

Snimiti vježbu s atmosferama jutra i sutona u interijeru, s time da su zadane atmosfere i situacije zastupljene u materijalu ravnomjerno.

REALIZACIJA: videokaseta - do 10 min snimljenog materijala, 2 dana snimanja, S-VHS, stativ, priručna rasvjeta.

Filmska vježba: jutro-suton

Cijelu vježbu snimiti u istom interijeru, koji je sadržajno (dijelom radnje) i vizualno (prozorima ili sl.) povezan s eksterijerom. Posebnu pažnju treba obratiti na kolorističko i sadržajno analiziranje ugođaja, te na ispravan montažni tok. Zadani ugođaji (jutro, suton) trebaju biti ravnomjerno zastupljeni u materijalu.

Osloniti se na iskustva stečena u izradi vježbe Elektronička fotografija - atmosfera jutra i sutona.

61 m kolor negativ materijal.

Filmska vježba: postojeće svjetlo

Snimiti vježbu gdje se posebna pažnja obraća iskoristivosti postojećih izvora svjetla, njihovom uključivanju u prizor, njihovoj boji, rasporedu nadeksponiranih i podeksponiranih područja slike, kontinuitetu ekspozicije, kao i općem ugođaju slike.

30,5 m kolor negativ visokoosjetljivi materijal.

Filmska vježba: kontinuirano kretanje

Snimiti vježbu u kojoj je naglasak na koncipiranju i provedbi smislenog pokretnog kadra tijekom kojeg se, u kontinuiranom kretanju kroz različite prostore, smjenjuju različite, neujednačene ekspozicijske razine i obojenja slike. Mogu se koristiti elementi postojećeg svjetla, ali i filmska rasvjeta. Poželjan je takav niz promjena osvjetljenja koji omogućava smjenu korektnih osvjetljenja s nadeksponiranim i podeksponiranim trenucima ( ekspozicija u vremenu ). Potrebno je osmisliti situaciju, izabrati lokaciju i postaviti osvjetljenje na takav način, da se kadar može snimiti bez promjene otvora objektiva tokom njegovog trajanja (bez "preblendavanja"). Trajanje kadra 2,44 min.

30,5 m kolor negativ materijal.