Odsjek snimanja, Akademija dramske umjetnosti Zagreb
Studij Programi

Studijska fotografija

Otvori sve | Zatvori sve

Nastavni program kolegija za studente četvrte godine, koji u toku prve godine studija nisu imali kolegij Digitalna fotografija.

Zimski semestar

 1. Studijska fotografija kao segment djelovanja snimatelja, ili kao kompletno profesionalno opredjeljenje. Fotografski studio u prošlosti. Današnje potrebe za "režiranom" fotografijom
 2. Fotografska reprodukcija.
  1. FIZIKA/GEOMETRIJA slike. Oblik slike, oštrina, dubinska oštrina. Fotografski aparat, Fotografski aparat s pomacima.
  2. Reprodukcija FILMOM. Ukratko u formi ponavljanja opisani C/B i Reverzibilni/DijaKolor postupak s naglaskom na opsegu mogućeg reproduciranja.
  3. Reprodukcija IZRAVNIM digitaliziranjem. Osnove izravne digitalizacije. Pixel kao element površine slike, nasuprot pixelu kao dijelu uređaja koji sliku snima... Načela a kojima baziraju uređaji. Razlike među tipovima uređaja. Usporedba mogućih opsega pri snimanju te prenosa tih opsega u FotoMehaničku reprodukciju, odnosno standardni četverobojni tisak. Predavanja + demonstracije + vježbe. 4 do 5 termina
 3. Svjetlo u fotografskom oblikovanju. Osnovna znanja u području komuniciranja slikom. Oblikovanje slikovne poruke, i njen prijem kod korisnika.
  1. Elementi slike. Volumen, dubina prostora, i kontura objekta.
  2. Neke netipične situacije u fotografskoj reprodukciji. Prosvijetljena tekućina, objekti koji jako reflektiraju, ili situacije sa izvorima svijetla u kadru.
  3. FLASH Bljeskalica u studijskoj fotografiji. 5 termina - TRENING kontrole tonova, sve više digitalizator a manje film) sa ponavljanjem gradiva grupe 2, i rješavanjem zadataka iz grupe 3, koje student dobiva u okviru termina vježbi.
 4. Računalna obrada digitalne slike. Osnove PhotoShop aplikacije i njeno značenje u otografskoj postprodukciji. Ovu temu ove godine namjeravam iznijeti u tri zajednička termina, za studente 1. i 4. godine. 3 termina. 

Vježbe koje student radi u nastavnom terminu, atribuiraju se pojedinačno i odbrojavaju od radova koje na kraju semestra predaje. Studenti koji nemaju dovoljan broj vježbi izveden u vrijeme nastave obavezni su svo15je radove predati i kolokvirati do kraja ispitnog zimskog roka, kako bi dobili izlazni potpis zimskog semestra. To je ujedno i uvjet za prelaz u ljetni semestar. Vježbe koje student nakon zimskog emestra predaje dokumentiraju sposobnost prepoznavanja, i reprodukcijske kontrole opsega tonova slike. Nekoliko proteklih godina studenti su predavali tri slike. Svakako snimak koji sadrži puni opseg tonova, bez "proboja" na svijetlom ili tamnom kraju, zatim Low Key snimak, (obično vlastitog, crnog, fotoaparata, i High Key snimak kod kojeg se kao motiv običano sugerirao portret.

Ljetni semestar

Studenti rade samostalno na dva do tri projekta, koji se svode na jednostranična rješenja oglasa, reklame, naslove stranice revije, ili stranice kataloga. Studenti rade u suradnji s nastavnikom, i dogovaraju pojedine korake izvedbe.

 1. Slika, Grafika, Tipografija. U velikom broju slika koje danas koristimo ovi elementi sudjeluju.
  1. PAINT aplikacije (PhotoShop) nasuprot DRAW aplikacija (Illustrator). PIXELSKA i VEKTORSKA grafika.
  2. Tipografija. Tipovi slova i osnovne zakonitosti u stavljanju teksta na stranicu.
  3. PageMaker aplikacije, u pripremi za tisak.
 2. Studijska fotografija danas. Područja i usmjerenja. Snimanje proizvoda. Tipična rješenja razvrstana u grupe prema fotografskom određenju koje ističu.
 3. Marketing agencija. Centar iz kog se upravlja procesom u koji je studijski fotograf uključen.
 4. Muzeji, Arhivi Kultura. Arhiviranje digitalnih slika. Želje, zahtjevi i mogućnosti. Tipovi digitalnog zapisa.
 5. Arhitektonska fotografija, i snimanja za publikacije koje prikazuju unutrašnje uređenje prostora.
 6. Digitalna fotografija u neposrednoj budućnosti. C1 Software. Briga za čuvanje snimljenog materijala.
 7. Upute za samostalan rad studenata. Koordinacija, pregled radova studenata, sugestije.
 8. Predaja samostalnih radova prema vlastitom izboru, u mapi A4 u zadnjem terminu ljetnoga semestra.

Jedan termin uvijek je određen i čuva se za snimanje portreta, koje studenti poslije digitalno obrađuju i predaju u mapi svojih radova. Taj je termin potpuno u studentskoj organizaciji. Nastavnik je u tom terminu samo dobavljač FLASH rasvjete i ocjenjivač razine organiziranosti.