Odsjek snimanja, Akademija dramske umjetnosti Zagreb
Studij Programi

Uvod u produkciju

Otvori sve | Zatvori sve

Svrha kolegija

Svrha kolegija jest da studenti završne godine odsjeka filmske i TV režije, filmskog snimanja i montaže svladaju temeljnu problematiku iz osnova filmske i televizijske produkcije.

Kolegij nije zamišljen za edukaciju organizatora proizvodnje, već mu je cilj da budućim redateljima, snimateljima i montažerima pruži neophodna znanja za uključivanje u profesionalnu proizvodnju, te da ih stimulira da već na završnoj godini studija pravilno sagledaju kompleksnu problematiku međuodnosa umjetničkih i financijskih aspekata filmskog i televizijskog medija.

Struktura kolegija

Predmet Uvod u produkciju predaje se kroz dva semestra.

Temeljna predavanja se održavaju svaki tjedan po dva školska sata u jednom stalnom bloku, dok dopunski seminar predvi|a četiri sata mjesečno raspoređenih u dva dodatna bloka svakoga drugog tekućeg tjedna.

Temeljna predavanja bazirana su na teoretskim izlaganjima dok seminar predviđa gostovanja vanjskih predavača relevantnih za teme koje čine kolegij, te posjete snimanjima ili filmskim i televizijskim kućama.

Tijekom ljetnog semestra studenti će se u okviru seminara upoznati s računalnim programima iz područja filmske i tv produkcije (Movie Magic.. i sl.

Na temelju iskustva iz predstojeće školske godine, te u suradnji s kolegama s kazališnog odsjeka, kolegij Uvod u produkciju bi se naredne godine obogatio temama i sadržajima vezanim uz kazališnu produkciju i nakladništvo.

Završni ispit iz kolegija Uvod u produkciju

Završni ispit sastoji se od:

 1. usmenog dijela u kojem će predavač ispitati studente o teoretskim znanjima iznesenim tijekom temeljnih predavanja, te
 2. završnog pismenog rada koji će svakom pojedinom studentu biti zadan sredinom ljetnog semestra a predstavljat će svojevrsnu konciznu produkcijsku studiju stvarnog ili zamišljenog filmskog ili televizijskog projekta (Project case study, Feasibility study...).

Kod završnog ispita predavač će uzimati u obzir i aktivnost studenata tijekom godine.

Stručna literatura

S obzirom da ne postoji relevantan udžbenik niti skripta za ovaj kolegij studentima će biti podijeljene fotokopije tri inozemna naslova iz područja filmske i tv produkcije.

 1. Gregory Goodell, Independent Feature Film Production
 2. Richard Gates, Production Management for Film and Video
 3. Dorothy Viljoen, Art of the Deal

Tijekom školske godine studentima će na uvid biti predočena i druga adekvatna inozemna izdanja.

Pregled tema i sadržaja kolegija

 1. Osnove filmske i televizijske produkcije
  • što je producent
  • osnove filmske produkcije
  • osnove televizijske produkcije
  • kvalitativni i kvantitativni aspekti ideje projekta
  • produkcija i mediji
  • usklađivanje umjetničkih financijskih aspekata projekta
  • ideja i forma projekta
  • studija izvodljivosti projekta
 2. Produkcija i tržišta
  • povijesni presjek hrvatske filmske/tv produkcije
  • povijesni presjek europske filmske/tv produkcije
  • povijesni presjek američke filmske/tv produkcije
  • osnove tržišnog poslovanja (marketing)
  • istraživanje tržišta
  • planiranje tržišta
  • teorija tržišta i cijena
  • tržišno poslovanje u medijima
 3. Financijsko-pravni aspekti produkcije
  • financijski plan projekta
  • budžetiranje projekta
  • poslovni rizik
  • međunarodne koprodukcije
  • pokroviteljski i sponzorski aranžmani
  • oblici financijskih aranžmana u produkciji
  • strategija izvoza i politike rizika
  • pravna regulativa projekta
  • osiguranje projekta
 4. Organizacija filmske i televizijske proizvodnje
  • osnove organizacije filmske i tv proizvodnje
  • formiranje ekipe
  • operativni plan
  • pripreme i predprodukcija
  • proizvodnja
  • obrada
  • kontrola proizvodnje i obrade
  • specifične razlike filmske i televizijske proizvodnje.
 5. Distribucija filmskog i TV projekta
  • kino distribucija i prikazivanje
  • tv distribucija
  • video distribucija
  • promocija i plasman
  • filmski festivali
 6. Produkcija animiranog i reklamnog filma
  • osnove proizvodnje animiranog filma
  • kompjutorska animacija
  • nove medijske tehnologije
  • reklamni spot, glazbeni spot, namjenski film - produkcijske specifičnosti
 7. Produkcijske strategije
  • nezavisna produkcija u Hrvatskoj i svijetu
  • od ideje do projekta
  • oblici financijskih aranžmana
  • odnos producenta i autora
  • poslovni plan
  • upravljanje medijskim projektom
 8. Osnove poslovanja, financija i bankarstva
  • osnivanje i vođenje poduzeća u Hrvatskoj
  • poduzeća za produkciju i pružanje usluga
  • dioničko društvo, dionica, dividenda
  • banke i bankarsko poslovanje
  • banke i mediji
  • svjetski financijski odnosi i institucije