Odsjek snimanja, Akademija dramske umjetnosti Zagreb
Studij Programi

Tipovi filmskog izlaganja

Otvori sve | Zatvori sve

Predavanja

Pojam filmskog izlaganja i njegovo povezivanje s montažnim problemima obrađenim u prethodnoj godini. Osnovni pojmovi filmskog izlaganja: problemi komunikacijske specijalizacije, pitanje komunikacijske smislenosti ili koherentnosti izlaganja. Osnovni, specijalistički tipovi izlaganja. Sustavna analiza svakog tipa filmskog izlaganja.

NARATIVNO IZLAGANJE. Pojam naracije. razlika između zbivanja i njegova predočavanja. Organizacija zbivanja - osnovni tipovi. Modusi anticipacije u različitim tipovima organizacije zbivanja. globalna struktura fabule. Perspektivizacija pripovijedanja: razlika između točki promatranja i točki gledišta, tipovi točki gledišta, organizacija točki gledišta. Metanarativni postupci: sekvencijalni prijelazi, dramska podcrtavanja, upotreba muzike, počeci i završeci filma i počeci i završeci sekvenci.

OPISNO IZLAGANJE. Pojam opisa. Opisna funkcija i opisna organizacija. Opis unutar kadra. Montažni opis. Statički opis i dinamički (narativni). sintetičko-analitička metoda opisivanja. Uključivanje opisa u druge tipove izlaganja. Opis kao retoričko mjesto u narativnoj strukturi.

RASPRAVLJAČKO IZLAGANJE. Pojam raspravljanja (argumentacije). Što je problem a ašto argumenti. Tipovi raspravljanja: demonstrativno i objašnjavalačko. Tipovi objašnjenja. globalne raspravljačke strategije u filmovima. Raspravljanje i uvjeravanje (propagandni filmovi).

DOČARAVALAČKO IZLAGANJE (asocijativno, poetsko). Razlike između određivanja i nagovještavanja. Konotativne i denotativne vrijednosti pojava. Konotacijska i denotacijska orijentacija u komunikaciji: prizorno orijentirana izlaganja i intepretativno orijentirana izlaganja. Strategije konotativne orijentacije: stilizacija, komparacija i kumulacija. Stilizacije stilske figure. Učestali tipovi stilskih figura na filmu. Vrste filmova i dijelova filmova u kojima se javlja dočaravalački usmjereno izlaganje (poetski dokumentarci, eksperimentalni filmovi, reklamni i glazbeni spotovi). Zaključni pregled nad tipovima izlaganja i nad njihovom međusobnom kombinacijom.

Filmski zadatak (fakultativno)

5-min. filmska ili video vježba u kojoj se isprobava neki tip filmskog izlaganja prema individualnom dogovoru sa studentom.

Uvjeti za potpis

Redovno pohađanje predavanja. Izrada prigodnih pismenih i tlocrtnih zadataka. Za studente koji su preuzeli obavezu da izrade filmski zadatak, uvjet za potpis jest izrada filma ili videa.