Odsjek snimanja, Akademija dramske umjetnosti Zagreb
Studij Programi

Teorija montaže

Otvori sve | Zatvori sve

Predavanja

Ciljevi teorijskog pristupa: teorijski aspekti prakse i samostalna teorijska aktivnost. recepcijski temelji filma. Temeljni pojmovi: filmski prizor, točka promatranja; njihovi aspekti. Određenje montažnog prijelaza i recepcijski problemi koje prijelaz postavlja. Kontinuirana i diskontinuirana montaža. Tipizacija montažnih problema. sustavna analiza problemskih aspekata montaže:

Identifikacija prizora. Pojam i mehanizmi identifikacije prizora. Tipovi identiteta: identifikacija ambijenata, ambijentalne atmosfere, identifikacija likova i zbivanja. identifikacijski tipovi montažnog prijelaza po tipu zbivanja: prijelaz po kretanju, prijelaz po pogledu, prijelaz po komunikacijskom odnosu. Kontekstualni olakšivači identifikacije: tehnika orijentacijskih kadrova. Identifikacija prizora i elipsa. Izbor točke promatranja. Neovisnost i ovisnost identifikacije prizora o točki promatranja. Standardna i nestandardna točka promatranja. raspon strana promatranja i identifikacija prizorne orijentacije zbivanja: problem rampe. Što znači i o čemu ovisi orijentacija promatrača na montažnom prijelazu. Problem dezorijentacije i montažne varke. Identifikacija kao selektivno osjetljiv proces: Pažnja, tematizacija. Mehanizmi tematizacije unutar kadra (kompozicija). Prijenos pažnje na montažnom prijelazu: pitanje prizorne motivacije montažnog prijelaza. Problem kohezivnosti montažnog prijelaza - stupnjevi kohezivnosti. Neprizorna motivacija montažnog prijelaza: diskontinuirani prijelazi. Interesni kriterij i izbor kadrova, raskadriranja. Pojam scene i vrste njihova ustrojstva: akciona scena, opisna, dijaloška. Sekvencijalni prijelazi. Pregled pređenog problemskog područja.

Filmski zadatak (fakultativno)

5-minutna filmska ili video vježba s cijem da se izvježba izabrani montažni obrazac.

Uvjeti za potpis

Redovno pohađanje nastave. Izrada prigodnih pismenih i tlocrtnih zadataka zadanih tijekom nastave. Za studente koji su preuzeli obavezu da izrade filmski zadatak, uvjet za potpis je izvršenje tog zadatka.