Odsjek snimanja, Akademija dramske umjetnosti Zagreb
Studij Programi

Teorija filma

Otvori sve | Zatvori sve

Ovaj kolegij ima karakter uvodnog teorijskog predmeta. Studenti se najprije upoznaju s temeljima i metodama znanstvenog proučavanja filma, a to upoznavanje zaokružuje se analizom odnosa film-realnost. U daljnjoj fazi izlažu se osnovni izražajni oblici filma, a nakon upoznavanja s tim oblicima razlažu se tipovi tvorbe filmskog djela, organizacije većih filmskih smislenih cjelina (npr. metode prikazivanja čovjeka, filmski ritam, filmska naracija). U završnom se dijelu, u 2. semestru, apsolviraju osnovni rodovi i vrste filmova: dokumentarni, igrani i eksperimentalni film. Svrha kolegija jest također i u upoznavanju s djelima najvećih autoriteta filmologije, sa specifičnim psihologijskim, semiološkim i estetičkim perspektivama poimanja filma. Rad u kolegiju sastoji se većinom od predavanja, studentima je dostupna odgovarajuća teorijska literatura, izlaganja se potkrepljuju projekcijom primjera iz filmova, kao i primjerima iz tekućeg repertoara kinematografa i kinoteke ili onih što se prikazuju na Akademiji.

Ispit je usmeni. Za ispit studenti su dužni osim predavanje građe obraditi propisanu literaturu, također i pripremiti analizu barem pet filmova (prema svojem izboru) kroz koje se provjerava njihova sposobnost primjene stečenog znanja. Predavanja pohađaju i ispit polažu studenti filmskog odjela, također i studenti kazališne režije te dramaturgije.

Literatura

V. Petrić: Uvođenje u film
L. Arnheim: Film kao umjetnost
Kracauer: Priroda filma
M. Martin: Filmski jezik
J. Plaževski: Jezik filma