Odsjek snimanja, Akademija dramske umjetnosti Zagreb
Studij Programi

Televizijska rasvjeta

Otvori sve | Zatvori sve

Cilj nastave predmeta TV rasvjete, kao i usporedna umjetnička nastavna produkcija u TV-studiju Akademije, priprema je studenata Studija filmskog i TV snimanja za rad u televizijskim produkcijama snimanima s više kamera.

Snimateljska ekipa umjetničke nastavne produkcije uključuje majstora (dizajnera) rasvjete i tri snimatelja - operatera kamera. Majstor rasvjete je student treće godine, dva snimatelja su studenti druge godine, a jedan snimatelj student je prve godine studija.

Studenti prve godine Studija filmskog i TV snimanja sudjeluju u umjetničkoj nastavnoj produkciji u okviru Snimateljskog praktikuma, a studenti druge i treće godine čine to u okviru kolegija TV rasvjete.

Nastava na kolegiju TV rasvjete traje četiri semestra tijekom druge i treće godine studija. U prvom se semestru studenti upoznaju s općim principima osvjetljivanja u snimanju s više kamera i rješavanjem rasvjetnih problema u tipičnim televizijskim emisijama (razgovori, kvizovi i sl.) Tema drugog i trećeg semestra je rasvjeta u TV drami, vrsti koja čini većinu umjetničke nastavne produkcije na Akademiji. Sadržaj četvrtog semestra su glazbene emisije.

Svaka nastavna jedinica strukturirana je tako da započinje s uvodnim predavanjem koje uključuje predstavljanje konkretnog praktičnog problema , slijeđeno mogućim načinima njegovog rješavanja. Na sljedećem stupnju predloženo se rješenje provjerava u TV studiju, a studenti dobivaju kao samostalni domaći zadatak stvaranje vlastitog prijedloga rješenja za sličan problem. Student treba nacrtati postav rasvjetnih tijela, a isti princip primjenjuje se u svim samostalnim domaćim zadacima. Svi radovi studenata analiziraju se, nakon čega se izabire jedno ili dva rješenja za izvedbu u TV studiju.

Na kraju svake godine studija polaže se ispit. Uvjet za pristupanje ispitu su sve vježbe zadane tijekom akademske godine. Ispit se sastoji od teorijskog dijela, vježbi izvedenih u okviru kolegija TV rasvjeta i rada u umjetničkoj nastavnoj produkciji Akademije.

I. semestar

 1. Uvodno predavanje
  Razlika filmskog i TV snimanja
  Organizacija rada u TV ekipi
  Upoznavanje s načinom rada na kolegiju
 2. Osnovna svjetlosna pozicija za više kamera
  Predstaviti problem regulacije kontrasta i osvjetljivanja pozadine koji je složeniji u snimanju s više kamera nego u snimanju s jednom kamerom
 3. Studio
  Analiza utjecaja smjera glavnoga svjetla na izgled snimanog predmeta, na neživom predmetu i na ljudskom licu
  Praktična razrada teme iz prošlog predavanja (regulacija kontrasta za više kamera)
  Upoznavanje s tehnologijom postavljanja rasvjete u TV-studiju
 4. Portreti i razgovori
  Analiza problema u snimanju s više kamera na primjerima profesionalne TV produkcije: pojedinačni portreti (najave), razgovori dviju, tri i više osoba
 5. Studio
  Razgovor triju osoba
  Vježba se snima radi analize na sljedećem predavanju
 6. Razgovor triju osoba
  Analiza snimljenog materijala
 7. Televizijska mizanscena
  Pokazati kako se pomoću osnovne svjetlosne pozicije rješavaju složenije televizijske situacije koje uključuju više odvojenih pozicija i kretanje izvođača
  Objasniti rješenje vježbe koja će biti izvedena u TV studiju
 8. Studio
  Izvedba vježbe TV mizanscena, objašnjene na prethodnom predavanju
  Vježba se snima radi analize na sljedećem predavanju
 9. Analiza vježbe TV mizanscena
  Analiza snimljenog materijala
  Postavljanje sličnog primjera koji studenti trebaju riješiti samostalno, kao domaći rad. Zadatne su pozicije i kretanja izvođača, kao i kadrovi pojedinih kamera.
 10. Crtanje nacrta
  Objasniti važnost pripreme prije ulaska u studio
  Upoznavanje sa simbolima pojedinih rasvjetnih tijela
 11. Crtanje nacrta pomoću računala
  Cilj je pripremiti studente da se u izradi domaćih radova (nacrta postave rasvjete u TV studiju) mogu služiti računalom
 12. Studio
  Izvedba izabranog rješenja vježbe TV mizanscena
  Vježba se snima radi analize na sljedećem predavanju
 13. Analiza domaćih radova
  Analizira se izvedeni domaći rad, kao i nacrti rješenja svih studenata
 14. Termin predviđen za analizu režijskih vježbi
 15. Termin predviđen za analizu režijskih vježbi

II. semestar

 1. Tehnički aspekti TV rasvjete
  TV signal
  Osciloskop, nivo signala
  Raspon kontrasta TV sustava
  Osjetljivost TV kamera
  Uloga tehničara slike
 2. Studio
  Praktična razrada tema iz prethodnog predavanja
 3. Uvod u TV dramu
  Razlika tipične TV emisije (razgovor, kviz) i TV drame
  Motivacija krupnim planom (tipična TV emisija)
  Motivacija pretpostavljenim izvorom svjetla (TV drama)
  Stilizirani prostor (tipična TV emisija)
  Realistični prostor (TV drama)
 4. Križana OSP u TV drami
  Važnost križane OSP kod snimanja situacije plan-kontraplan
  Osvjetljivanje odvojenih polja radnje (klasični BBC pristup)
  Osvjetljivanje čitavog prostora studija križanom OSP (sapunice)
 5. Dan i noć u TV drami
  Na primjerima iz profesionalnih TV drama predstaviti simbole dana i noći, kao i motivaciju svjetla
 6. Analiza radova ranijih generacija
  Pokazati uspjehe kao i probleme s kojima su se ranije generacije studenata susretale u snimanju drama u TV studiju
  Objasniti vježbu TV drama - dan
 7. Studio
  Izvedba vježbe TV drama - dan, objašnjene na prethodnom predavanju
  Vježba se snima radi analize na sljedećem predavanju
 8. TV drama - dan
  Analiza snimljenog materijala
  Zadati vježbu TV drama - dan kao domaći rad
 9. Studio
  Izvedba odabranog domaćeg rada
 10. Analiza domaćih radova
  Analizira se snimljeni domaći rad, kao i nacrti rješenja svih studenata
  Objašnjavanje vježbe TV drama - noć
 11. Studio
  Izvedba vježbe TV drama - noć objašnjene na prethodnom predavanju
  Vježba se snima radi analize na sljedećem predavanju
 12. TV drama - noć
  Analiza snimljenog materijala
  Zadati vježbu TV drama - noć kao domaći rad
 13. Studio
  Izvedba odabranog domaćeg rada
 14. Analiza domaćih radova
  Analizira se snimljeni domaći rad, kao i nacrti rješenja svih studenata
 15. Termin predviđen za analizu režijskih vježbi

III. semestar

 1. Svjetlosne promjene
  Paljenje i gašenje svjetla u TV drami
  Analiza te situacije na primjerima iz profesionalnih TV drama
  Objasniti vježbu Svjetlosne promjene
 2. Studio
  Izvedba vježbe Svjetlosne promjene
  Vježba se snima radi analize na sljedećem predavanju
 3. Svjetlosne promjene
  Analiza snimljenog materijala
  Zadati vježbu Svjetlosne promjene za domaći rad
 4. Studio
  Izvedba izabranog domaćeg rada
  Vježba se snima radi analize na sljedećem predavanju
 5. Svjetlosne promjene
  Analizira se snimljeni domaći rad, kao i nacrti rješenja svih studenata
 6. Svjetlosne atmosfere
  Zora, sumrak i mrak u TV drami
  Analizirati na primjerima iz profesionalnih TV drama
  Objasniti vježbu Svjetlosne atmosfere
 7. Studio
  Izvedba vježbe Svjetlosne atmosfere
  Vježba se snima radi analize na sljedećem predavanju
 8. Svjetlosne atmosfere
  Analiza snimljenog materijala
  Zadati vježbu Svjetlosne atmosfere za domaći rad
 9. Studio
  Izvedba izabranog domaćeg rada
  Vježba se snima radi analize na sljedećem predavanju
 10. Svjetlosne atmosfere
  Analizira se snimljeni domaći rad, kao i nacrti rješenja svih studenata
 11. Rasvjetna tijela i izvori svjetla - I dio
  Konstrukcija i karakteristike važnijih rasvjetnih tijela i izvora svjetla, sa primjerima njihove upotrebe
  Fresnel, profil-spot, ciklorama, tunsten-halogen, HMI, fluorescentni izvori itd.
 12. Rasvjetna tijela i izvori svjetla - II dio
  Nastavak teme iz prethodnog predavanja
 13. Posjet televizijskom skladištu rasvjete
  Upoznavanje s rasvjetnim tijelima i izvorima svjetla o kojima je bilo riječi na prethodnim predavanjima
 14. Termin predviđen za analizu režijskih vježbi
 15. Termin predviđen za analizu režijskih vježbi

IV. semestar

 1. Energetika
  Upoznavanje sa osnovnim pojmovima energetike, potrebnim snimatelju
  Priključak i razvod električne energije
  Uloga glavnog električara
 2. Regulatori rasvjete
  Zatamnjivači (dimmeri)
  Vrste i način rada regulatora rasvjete
  Protokoli (analogni i DMX 512)
 3. Automatski reflektori
  Konstrukcija, značajke i način rada automatskih reflektora
  Prikazati da automatski reflektor nije samo atrakcija u glazbenim emisijama, već novo sredstvo u rukama snimatelja
 4. Glazbene emisije - uvod
  Vrste glazbenih emisija
  Ozbiljna glazba, zabavna glazba, ples
 5. Svjetlo i glazba
  Planiranje rasvjetnih promjena u glazbenim emisijama
 6. Vježba Glazbeni broj
  Odabrati glazbeni primjer, objasniti postavu rasvjete i predviđene svjetlosne promjene
 7. Studio
  Izvedba primjera iz prethodnog predavanja
  Za ovu vježbu je potrebno posuditi regulator rasvjete i dodatna rasvjetna tijela sa Televizije
  Vježba se snima radi analize na sljedećem predavanju
 8. Vježba Glazbeni broj
  Analiza snimljenog materijala
  Zadati vježbu Glazbeni broj za domaći rad
  Zadana je glazba (na kazeti), scenografija i pozicije izvođača. Student treba izraditi nacrt postave rasvjete i razradu svjetlosnih promjena
 9. Studio
  Izvedba izabranog domaćeg rada
  Vježba se snima radi analize na sljedećem predavanju
 10. Vježba Glazbeni broj
  Analizira se snimljeni domaći rad, kao i nacrti rješenja svih studenata
 11. Analiza glazbenih emisija
  Na primjeru nekoliko profesionalnih glazbenih emisija analizirati različite pristupe i stilove osvjetljivanja
 12. Nove tehnologije
  Snimateljski software - upoznavanje sa demo-vezijama programa namijenjenim snimateljima
  Internet za snimatelje
 13. Termin predviđen za analizu režijskih vježbi
 14. Termin predviđen za analizu režijskih vježbi
 15. Termin predviđen za analizu režijskih vježbi