Odsjek snimanja, Akademija dramske umjetnosti Zagreb
Studij Programi

Tehnika laboratorija i kolora

Otvori sve | Zatvori sve

Nastavni program za studente predviđa da se kroz nekoliko predavanja izlože organizacijski i tehnološki aspekti koji su osnova za to da se proces laboratorijske obrade u nekom laboratoriju može smatrati profesionalnim i zadovoljavajućim.

Osim toga, težište u savladavanju te materije stavljeno je na rad sa studentima kroz praktikum u jednom profesionalnom filmskom laboratoriju, s posebnim naglaskom na problematici procesa obrade kolor filmskih materijala.

Filmski snimatelji imaju mogućnost da svoje filmove predaju na laboratorijsku obradu u odgovarajuće tehničke pogone (filmske laboratorije) u zemlji ili inozemstvu, te oni kroz svladavanje nastavnog programa trebaju usvojiti i utvrditi tehničke kriterije kako bi mogli zaključiti s kojom sigurnošću i kvalitetom mogu očekivati obradu svojih snimljenih filmskih materijala.

Teoretski dio nastavnog programa obuhvaća:

 1. Uvjetovanost formiranja filmskog laboratorija prema poslovnoj orijentaciji na određene vrste filmskih materijala i snimateljskih korisnika
  • servis za amaterski film - laboratorij za reverzalne postupke razvijanja i kopiranja
  • filmski laboratorij TV centara i sličnih institucija
  • filmski producentski laboratoriji
  • laboratoriji za velikoserijsku proizvodnju kopija - tvornica filmskih kopija
  • univerzalni filmski laboratoriji.
 2. Karakteristike tehnološkog procesa obrade foto-filmskih materijala. Uvjetovanost tehničkih sredstava da osiguravaju kvalitetu i stabilnost svih faza laboratorijske obrade foto-filmskih materijala kao i tehničku perfekciju gotovih filmskih proizvoda.
 3. Osnovna shema univerzalne filmske laboratorije
  • radni prostor filmskog laboratorija i zahtjevi tijeka tehnološkog procesa obrade foto-filmskih materijala.
  • grupiranje srodnih tehničkih sredstava ovisno o tehnološkom procesu
  • obvezna tehnička postrojenja.
 4. Opis namjene i osnovnih tehničkih karakteristika pojedinih vrsta strojeva koji se koriste u suvremenim filmskim laboratorijima:
  • strojevi za razvijanje filmskih materijala
  • strojevi za kopiranje filmskih materijala
  • strojevi i uređaji za kontrolu kvalitete slike i tona
  • uređaji za tehničku obradu i finalizaciju gotovih negativa i pozitiva
  • uređaji za regeneraciju oštećenih filmskih materijala
  • uređaji i tehnička postrojenja za pripremanje kemijskih otopina
  • uređaji i tehnička postrojenja za kondicioniranje kemijskih otopina kao i njihovu regeneraciju
  • laboratorijski instrumenti za kontrolu tehnološkog procesa kao i za utvrđivanje karakteristika filmskih materijala
  • energetska postrojenja.
 5. Karakteristike modernog filmskog laboratorija:
  • obvezni tehnološki postupak
  • asortiman laboratorijskih proizvoda
  • asortiman tehničkih sredstava uvjetovan kvalitetom finalnih proizvoda izvornih materijala za izradu pozitivnih kopija
  • tehnološki nivo obrade filmskih materijala te primjena znanstvenih metoda u proizvodnom procesu
  • primjena moderne organizacije rada. Proizvodnja i tehnološka dokumentacija.
  Kroz obilazak zgrade laboratorija studenti stječu predodžbu o izgledu i karakteristikama filmskog laboratorija "univerzalnog tipa".
 6. Upoznavanje s tipovima raznih strojeva za razvijanje i njihovim glavnim sklopovima s posebnim osvrtom na razlike u pogledu sigurnosti rada (klasičnim sistemom transportiranja filmske trake kao i najmodernimim sa fikcionim sistemom transporta).
 7. Upoznavanje sa strojevima za kopiranje prema namjeni i mogućnostima rada po substraktivnoj i aditivnoj metodi korekcije originalnih negativa.
 8. Upoznavanje s najsuvremenijim tehničkim mogućnostima za korištenje oštećenih izvornih materijala u proizvodnji kopija.
 9. Upoznavanje s tehničkim mogućnostima regeneracije i čišćenja filmskih materijala.
 10. Upoznavanje s primjenom kontrolno-mjernih instrumenata za praćenje tehnološkog procesa testiranja filmskih materijala.
 11. Upoznavanje s metodama rada na kontroli gotovih filmskih proizvoda.
 12. Upoznavanje s tehničkim uređajima trik studija.
 13. Upoznavanje s proizvodnjom kopija S formata.
 14. Upoznavanje s tehničkim sredstvima za montažu negativa.
 15. Upoznavanje s radom na elektronskoj korekciji kolor negativa. Rad na kolor analizatoru.
 16. Upoznavanje s načinom kontaktiranja s pojedinim službama filmskog laboratorija u procesu pripreme, snimanja i finalizacije filmskog djela.