Odsjek snimanja, Akademija dramske umjetnosti Zagreb
Studij Programi

Svjetlo i rasvjeta

Otvori sve | Zatvori sve

 1. Svjetlo i sjena:
  osnovna funkcija svjetla, sjena kao znak
 2. Svjetlo u fizikalnom smislu:
  valna dužina, frekvencija, brzina prostiranja, Newton, Yonng, Fresnel, Maxwell, Einstein
 3. Svjetlo u fotografskom smislu:
  svjetloća ili intenzitet, pravac, boja, kontrast, način postanka vrsta
 4. Reflektirano svjetlo kao uvjet viđenja svjetla i postojanja fotografije
 5. Fotometričke jedinice:
  lux, footcandle, stilb, candela, blondel, lumen
 6. Tipovi općeg kontrasta slike:
  kontrast svjetla, kontrast subjekta, kontrast boje, zbrajanje ili potiranje ovih triju tipova kontrasta, prividna svjetloća boja
 7. Konstanta veličine:
  utjecaj ovog fenomena na upotrebu objektiva, utjecaj ovog fenomena na perspektivu
 8. Konstanta boje:
  akademsko gledanje na boju i ton, utjecaj ovog fenomena na čitanje grafike i CB fotografije
 9. Tročetvrtinsko svjetlo kao konstanta
 10. Osnovna svjetlosna pozicija (dalje OSP):
  tročetvrtinsko svjetlo, prednje svjetlo, stražnje svjetlo, pozadinsko svjetlo
 11. Obračunavanje kontrasta svjetla
 12. Dvojna OSP:
  s dvije osobe, s više osoba
 13. Svjetlosni ključ
  niski ključ (low key), srednji ključ (medium-key, visoki ključ (high-key)
 14. Svjetlosni ključ i kontrast kao regulator ugođaja:
  dan na filmu, noć na filmu, polusvjetlo na filmu
 15. Pojam izgradnje svjetla kao misaono tehnički postupak:
  vizualizacija ili idejna priprema, određivanje temeljnog svjetla, provedba ili interpretacija, ključno svjetlo ili ekspoziciono svjetlo
 16. Ekspozicija:
  pojam ekspozicije općenito, razlike između filmske i fotografske ekspozicije
 17. Problemi prevođenja prividne svjetloće u fizikalnu svjetloću:
  prevođenje boje u CB, konvencije ili stečene navike
 18. Stupanj reflektiranja materijala:
  bijelo, crno, koža bjelaca u svjetlu, koža bjelaca u sjeni, prosječni stupanj reflektiranja
 19. Podjela na zone:
  minus prva zona 9%, minus druga zona 4,5%, nulta zona 18%, prva zona 36%, druga zona 72%
 20. Ekspozicijski slojevi:
  subjekti od jednog ekspozicionog sloja, subjekti od više ekspozicionih slojeva, odnos ekspozicije i ekspozicionih slojeva, opći kontrast slike i ekspozicioni slojevi
 21. Praktična senzitometrija:
  odnos srebrnog depozita u razvijenoj emulziji i ekspozicije, sivi klin, opacitet, densitet, senzitometar, densitometar, konstrukcija i čitanje karakteristične krivulje, osjetljivost
 22. Rasvjeta tijela u filmskoj praksi
 23. Kontinuitet filmske slike:
  opći tonalitet slike, tonalitet lica, rezolucija, dubinska oštrina, upotreba objektiva, kontinuitet trake