Odsjek snimanja, Akademija dramske umjetnosti Zagreb
Studij Programi

Redateljski praktikum

Otvori sve | Zatvori sve

Nakon upoznavanja s temeljnim tehničkim sredstvima FILMA I TV kao fiziološkim, optičkim, kemijskim i mehaničkim procesima zahvaljujući kojima ti mediji egzistiraju, studenti se upoznaju s temeljnim pojmovima filmske artikulacije (kadar, scena, sekvenca, interpunkcija) i sa sredstvima izražavanja filma i televizije (pokretna slika, zvuk, gluma, planovi, objektivi).

Realni prostor i njegovo "prevođenje" u filmski prostor i vrijeme predmetom su praktičnih vježbi: knjiga snimanja, tlocrta i realizacije manjih zadataka VHS video tehnikom (pravilo rampe i generalni pravac, mizanscena...).

Analizom vlastitih radova i arhivskih filmova,, studenti se uvode u pojmove vremenski kontinuirane i diskontinuirane montaže, eliptičnog sažimanja vremena, paralelne montaže, uzročno-posljedične, te asocijativne montaže.

Predavanjima i povremenim gostovanjima na snimanjima, u TV studiju, u pogonima JADRAN FILMA i ZAGREB FILMA, studenti stječu znanja o procesu nastanka filma kako u scenarističkom, tako i u organizacionom i tehnološkom smislu, upoznaju sastav filmske i TV ekipe, nomenklaturu zvanja itd.

Nastavni program praktikuma podrazumijeva i zahtijeva suradnju nekoliko nastavnika ili gostiju tokom cijele nastavne godine, uz koordinaciju nastavnika Praktikuma.

Nastavni program

 1. Film u tehničkom smislu
  1. definicije filma (kao tehnike, umjetnosti, artefakta, kinematografije...
  2. nastanak filma (Muybridge, Vitagraph itd., Lumiere)
  3. osnovna tehnička sredstva filma:
   • filmska vrpca (materijal, formati itd.)
   • filmska kamera (optički i mehanički dio, hvataljka i malteški križ, tromost oka)
   • filmski projektor
  4. kadar, scena, sekvenca, interpunkcija
 2. Sredstva izražavanja filma i TV
  1. pokretna slika
  2. zvuk (govor, šum, muzika, vrste govora, off., tonsko snimanje, nahsinkronizacija, sinkronizacija, playback)
  3. gluma
  4. planovi (nomenklatura i psihološka značenja)
  5. objektivi (karakteristike)
  6. svjetlo (načini osvjetljavanja kroz epohe
  7. montaža - vremenski kontinuirana
  8. strukturiranje vremena montažom (elipse, flash-backovi)
  9. trikovi (laboratorijski i scenografski)
 3. Proces realizacije filma
  1. u "mislenom" smislu (ideja, sinopsis, scenarij, knjiga snimanja, filmske vrste i žanrovi, pravila tehnike pisanja scenarija za TV)
  2. u organizacionom smislu (razrada knjige snimanja, financijski plan, operativni plan, dnevna dispozicija, sastav ekipe i nomenklatura zvanja, podjela posla i koordinacija)
  3. u tehnološkom smislu (generacije trake - alika, generacije tona, kinematografske role i operativne role, funkcija klape)
 4. Pravilo rampe i pravilo pravca
  1. rampa (dvojica u razgovoru, četvorica oko stola: realizira se i kroz video vježbe)
  2. pravac kretanja (situacije potjere, zasjede, sukoba: realizira se kroz jednu eksterijernu video vježbu)
 5. Filmski prostor i realni prostor
  1. forplanovi i zadnji planovi
  2. korekture i pokreti kamere
  3. značenje planova i objektiva
  4. kompozicija, zlatni rez
  5. rakursi
 6. Montaža
  1. vremenski kontinuirana montaža
  2. vremenski diskontinuirana montaža
  3. sažimanje vremena, elipse
  4. paralelna montaža
  5. uzročno-posljedična montaža (neposredna i posredna)
  6. asocijativna montaža
 7. Televizija i film
  1. filmski formati i TV ekran
  2. kadar-sekvenca i krupni plan na filmu i TV
  3. tehničko tehnološke karakteristike filma
  4. tri kamere u odnosu na rampu