Odsjek snimanja, Akademija dramske umjetnosti Zagreb
Studij Programi

Predočavanje prostora

Otvori sve | Zatvori sve

 1. Od pojave do pojma. Od označitelja do značenja. Slika kao pojavna forma i dijaloška mogućnost. Slikovni jezik.
 2. Osjetilno prepoznavanje, općenito. Spoznajno prepoznavanje vizualnih sadržaja. Prirodno i umjetno. Amorfno i dato prema antropomorfnim oblicima i formama slikovne (likovne) tvorbe.
 3. Što je oblik a što forma: što sadržaj a što izraz (ekspresija).Što je dakle puka vizualna pojavnost prema značenjskim pojavama i interpoliranim nakanama.
 4. Reprezentativna forma i sadržaj (princip mimezis).
 5. Simbolska forma i sadržaj (participacija).
 6. Konkretna forma i sadržaj (princip čiste vizualnosti)
 7. Odmaci: vertikala, horizontala, dijagonala u odnosu na format, te psihološki učinkovit pojam određenog značenja. Povijesni pregled.
 8. Simetrija, asimetrija, pomak, slikovno kretanje oblika, oblikovni prostor, vrijeme: kretanje.
 9. Dinamika statičnog formata (teatar), dinamika formata (film) ili krećuća slika. Principi medijskog razaznavanja. Dinamičke relacije.
 10. Žarišne točke organičkih cjelina, slikovnih struktura u formatu. Područja naravne i područja moguće, usmjerene pažnje.
 11. Tonske, kolorističke, količinske relacije, odnos veličina, masa i inih pojavnih značenja: kontrasno, skladno, tvrdo- mekano itd.
 12. Povijesni kanoni, mjere, proporcije, antropometrijski sustavi, kao primjeri za mogućnosti slike i stilska određenja.
 13. Sam pojam forme: sistematizacija: povijesni pregled shvaćanja forme. Osjetilni oblik ekspresije, "kako" slikovno u mnoštvu svojih pojava egzistira, uvijek različito.
 14. Struktura, tehnika, kompozicija, cjelina itd. Slikovno u kombinaciji s glazbenim.
 15. Psihometrija slike, mogućnost asocijacije, psihizacije sadržaja (nadrealizam) i pojave, psihološke participacije recipijenta.
 16. Čista pojava, pojavno značenje i psihogena umjerenost, u transkripciji slikovnoga (likovnoga) jezika.
 17. Komunikacijski sustavi slikovnih pojava u suvremenom svijetu.
 18. Slika u doba informatike: novo znakovlje, novi simboli. Design.
 19. Teorija boja. Primjeri.
 20. Stilska razaznavanja, istodobno stilska komparacija likovnog, kazališnog i filmskog medija. Povijesne i individualne razlike.
 21. Značaj originala: ispoljenja osjetilnog, imaginativnog i kulturnog, darovitog i lucidnog genija, što se pokazuje kao zasebno, dakle osobno i osobito, kao neponovljivo, originalno slikovno djelo. Takvo djelo poslužit će kao primjer za rekapitulaciju slikovno značenjskog, djelo koje anticipira slikovne principe. Npr. Leonardo da Vinci, Pablo Picasso i sl.
 22. Izložbe, aktualno.
 23. Rekapitulacija.