Odsjek snimanja, Akademija dramske umjetnosti Zagreb
Studij Programi

Povijest fotogafije

Otvori sve | Zatvori sve

Tematske jedinice obuhvaćene pojedinim predavanjem u trajanju od dva nastavna sata:

 1. Pretpovijest fotografije. Izumi iz područja optike i kemije koji su omogućili njezinu pojavu. Niepce i Daguerre. Dagerotipija i njena pojava u Hrvatskoj. Sačuvani primjerci nepoznatih putujućih fotografa.
 2. Kalotipija i njen izumitelj Fox Talbot. Prihvaćanje u Hrvatskoj od strane prvih amatera Jurja Draškovića, Josipa Betondića te Dragutina Parčića. Franjo Pommer i prvi stalni atelijer. Projekti ostvareni tehnikom kalotipije.
 3. Pojava, razvoj i difuzija stalnih atelijera u svijetu i sinkronost praćenja u Hrvatskoj. Značajni predstavnici, njihova antologijska ostvarenja, sačuvani primjerci i njihov muzeološki tretman.
 4. Pojava organiziranog fotoamaterizma krajem 19. stoljeća kao ishodište umjetničke fotografije. Unaprijeđenje tehnike koje je to omogućilo. Klubovi i začetak izlagačke tradicije kroz klupske izložbe. Pojava glasila fotoamaterskih klubova. Osnivanje zagrebačkog Fotokluba.
 5. Karlo Dragutin Drašković. Kroz kontekst predavanja o ovom najznačajnijem hrvatskom fotografu 19.st. obradila sam moment fotografijui fotografiju pokreta na primjerima Muybridgea, Esterhazya i dr.
 6. Piktorijalizam u fotografiji kao rezultanta izuma plemenitih tiskova. Francuski piktorijalisti. Bečki trifolium, te recepcija u Hrvatskoj u rasponu od 1985 - 1920-ih.
 7. Ratna, odnosno fotografija katastrofe kao prekid redovnog tijeka tehničkog i estetskog razvoja. Dokumentarni karakter. Prva pojava u Krimskom ratu, preko Građanskog rata u Americi, dva svjetska rata, Španjolska sve do recentnih primjera iz Domovinskog rata u Hrvatskoj. Najvažniji fotoreporteri.
 8. Albert Renger-Patzsch i Neue Sachlichkeit (Nova stvarnost/objektivnost). Straight photography. Fotografija Bauhausa. Dominacija fotografije socijalne, angažirane tematike u Hrvatskoj kroz djela O. Hrazdire, M. Fizija, F. Mosingera i Toše Dapca.
 9. Agust Frajtić i obnova "Fotokluba Zagreb". Nastajanje i razvoj "zagrebačke škole" kao stilske odrednice, kao rezultat napora za ostvarivanjem nacionalnog izraza.
 10. Tošo Dabac, najznačajnija ličnost hrvatske fotografije 20. St. Monografsko predstavljanje.
 11. Hrvatska fotografija od početaka do sredine XX st. Rezimiranje pređene materije na primjeru stalnog postava u Muzeju za umjetnost i obrt u Zagrebu. Vođenje zbirkom. Posjet izložbi "Bidermajer u Sloveniji", zbog uspostave korelacije s likovnom umjetnosti u doba pojave fotografije.
 12. Dirigirana tematika socrealističkog razdoblja u prvim godinama poraća. Otvaranje prema svjetskim tokovima od 50-ih godina. Pluralizam interesa. Fotografija omladinskog tiska. Istraživanje medija. Značajni predstavnici do polovice našeg desetljeća.
 13. Fotografija Domovinskog rata.