Odsjek snimanja, Akademija dramske umjetnosti Zagreb
Studij Programi

Povijest filma

Otvori sve | Zatvori sve

U ovom kolegiju proučava se razvoj filma (pretpovijest, nijemi film, zvučni film, suvremeni film), razvoj izražajnih sredstava, tematike, razvoj odnosa filma prema društvenom životu. Dakle, povijest filma sagledava u rasponu od najuže estetičke do socijalne dimenzije. Također, proučavaju se najznačajniji stilovi, nacionalne kinematografije i najistaknutiji autori. Specifični smisao kolegija jest u aplikaciji znanja stečenih u teoriji filma. Rad u kolegiju sastoji se od predavanja, usvajanja propisane literature i sistematičnog gladenja filmova. To je ujedno i materija što su je studenti dužni savladati za ispit. Kolegij pohađaju i ispit polažu svi studenti filmskog odjela, studenti kazališne režije i dramaturgije. Ispit je usmeni.

Literatura

U. Gregor, E. Patalas: Historija filmske umjetnosti I, II, III
Mr. Ivo Škrabalo: Između publike i države
Mr Ivo Škrabalo: 101 godina filma u Hrvatskoj