Odsjek snimanja, Akademija dramske umjetnosti Zagreb
Studij Programi

Osnove fotokemije I, II

Otvori sve | Zatvori sve

Osnove fotokemije I

Uvod

 • Fotokemijske promjene i reakcije

Osnovni fotokemijski zakoni

 • Gittfus-ov zakon, Lambert-Beer-ov zakon, Einstein-ov zakon, Zakon reprociteta, Schwarzschild-ov zakon

Građa i proizvodnja fotografskih materijala

 • podloge i njihova svojstva
 • fotografski sloj i njegove komponente, srebro, halogenidi
 • zrna i želatina, priprema fotografske emulzije: taloženje, fizikalno dozrijevanje, pranje, kemijsko dozrijevanje
 • kemijska senzibilizacija, dodaci pred nanos, optička senzibilizacija. Nanos emulzija. Rezanje i konfekcioniranje fotografskih materijala.

Osvjetljivanje fotografskih slojeva

 • fotoliza srebro bromida, latentna slika, mehanizam stvaranja latentne slike po teoriji Gurney-Mott-a.
 • obrada fotografskih slojeva: razvijenje, razvijač i njegove komponente: razvijalačka supstanca, superaditivnost razvijačkih supstanci, konzervans, alkalije, usporivač.

Vrste razvijača. Osnovne kemijske reakcije kod razvijanja. Zrno razvijenog fotografskog sloja. Faktori o kojima ovisi razvijanje. Načini razvijanja.

 • prekidanje razvijanja. Fiksiranje. Kemizam fiksiranja. Sastav otopina za fiksiranje, vrste fiksira, regeneracija fiksira.

Svojstva - karakteristike fotografskih slojeva

 • opacitet, transparencija, gustoća zacrnjenja, određivanje gustoće zacrnjenja na denzitometru, raspon gustoće zacrnjenja. Mrena. Krivulja zacrnjenja. Senzitometri. Sivi klin. Opća osjetljivost. DIN sistem za odrđivanje opće osjetljivosti i ostale jedinice. Gradacija, vrste gradacije, određivanje gradacije iz krivulje zacrnjenja. Gama-t krivulja. Spektralna osjetljivost, vrste fotomaterijala obzirom na spektralnu osjetljivost i njigova namjena. Sposobnost razdvajanja. Zrnatost, zrnanje.

Negativ filmovi

 • građa, obrada i svojstva

Pozitiv materijali

 • filmovi i fotopapir: građa, obrada i svojstva.

Preokretni postupak - direktno dobivanje pozitiv slike: prvo razvijanje, oslabljivanje, razbistravanje, reekspozicija ili kemijska inverzija, drugo razvijanje, fiksiranje i pranje.

Naknadna obrada

 • oslabljivanje: supstraktivni, proporcionalni i super proporcionalni oslabljivači. Svojstva oslabljenih negativa. Pojačavanje: pojačivači za izraziti i srednji kontrast.

Osnove fotokemije II

Izvori svjetla i temeperatura boje. Karakteristika boja i njihovo određivanje. Aditivna i suptraktivna sinteza.

Stvaraoci boja: stvaraoci boja bez difuzije, zaštićeni stvaraoci boja. Nepoželjna apstrakcija.

Građa suvremenih kolor fotomaterijala

Osvjetljavanje kolor fotografskih slojeva

Obrada kolor fotomaterijala

 • kromogeno razvijanje, prekidanje, oslabljivanje, fiksiranje
 • obrada kolor materijala sa stvaraocima boja u razvijaču
 • prokretni postupak obrade kolor fotomaterijala: Kodak, Agfa: - Gevaert itd.
 • kopiranje kolor fotomaterijala
 • maskiranje u kolor fotografiji: automatske maske, maskiranje kod kolor kopiranja

Svojstva kolor fotoslojeva
- gustoća zacrnjenja - obojenja. Karakteristične krivulje. Gradacija i osjetljivost pojedinih slojeva. Ocjena kvalitete boja: vizualne i mjerne metode