Odsjek snimanja, Akademija dramske umjetnosti Zagreb
Studij Programi

Opća dramaturgija

Otvori sve | Zatvori sve

Uvod u dramaturgiju, temeljni pojmovi: lirski, epski i dramatski izraz: prostor i vrijeme, film-kazališta: elementi drame: nastanak dramske umjetnosti i teorije drame. Platon, Aristotel, Aurelije Augustin, Renesansa, francuski i engleski pisci drama i teorija: Boileau, Corneille (pravci, vrijeme, dekor). Humour.

Barok, Rokoko, Prosvjetiteljstvo, gradjanska drama, Naturalizam, filozofija i drama: karakter i egzinstencija: Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche, Bergson, Pirandello, Film i moderna drama.

Popis teorijske literature

Platon: Ijon, Gozba, Država (X knjiga)

Aristotel: O pjesničkom umijeću

Horacije: Epistule Pizonima i Augustu

Teorija drame: Renesansa i klasicizam (priredio Jovan Hristić) - pročitati sljedeće autore: Scaliger, Castelvetro

Nicolas Boileau: Pjesničko umijeće

Denis Diderot: Paradoks o glumcu

G. E. Lessing: Hamburška dramaturgija (pisma 1-3, 10, 15, 19, 28, 29, 35, 37-39, 44-46, 48, 49, 59, 74-83, 86-94)

Zdenko Lešić: Teorija drame I

M. Panti: Poetika humanizma i renesanse