Odsjek snimanja, Akademija dramske umjetnosti Zagreb
Studij Programi

Književnost II

Otvori sve | Zatvori sve

Komparativno-povijesni pregled

Uputa za polaganje

Kolegij obuhvaća područje opće povijesti književnosti po epohama, razdobljima i pravcima s težištem na analizi reprezentativnih djela svjetske književnosti, ali i uvidom u djela domaće književnosti koja svojim obilježjima predstavljaju pojedina stilska razdoblja u povijesti književnosti.

 1. Studenti su obavezni dobro se snalaziti u periodizaciji tzv. "velikih djela" svjetske književnosti; povezivati ime autora i naslove temeljnih djela s razdobljem u kojem su nastala uz poznavanje osnovnih obilježja književnoga stila (stilova) u datome razdoblju.
  Studenti se pritom mogu poslužiti slijedećim priručnicima (uz uvažavanje smjernica s predavanja):
  • Povijest svjetske književnosti, I-VII, Zagreb 1974-1982,
  • Slamnig, I. : Svjetska književnost zapadnoga kruga, Zagreb 1973.
  • Solar, M. : Suvremena svjetska književnost, Zagreb 1982.
  • Žmegač, V. : Povijesna poetika romana, Grafički zavod Hrvatske 1987.
 2. Uz već navedeno, studenti su obavezni s priloženog popisa beletristike izdvojiti i za ispit pripremiti devet književnih djela po vlastitom izboru. Popis odabranih djela predaje se prije kraja prvog semestra i uvjet je za potpis.

Područja i teme kolegija

Ideja povijesti književnosti (opći plan književno-povijesnih epoha, stilova i razdoblja)

Orijentalni izvori europske književnosti (Gilgameš, Biblija)

Antička književnost (Budući da su u kolegiju "Uvod u književnost" obrađeni Homerovi epovi, više pozornosti poklanja se Vergiliju, grčkoj tragediji i komediji, počecima lirike, te općim značajkama književnosti helenizma i rimske književnosti)

Srednjovjekovna književnost (opće značajke i dominantne vrste; Geoffrey Chaucer; srednjovjekovna drama - prikazanja, Hrosvita)

Humanizam i renesansa (opće značajke i duh epohe. Budući da je renesansnom epu u Italiji već bila posvećena pozornost u "Uvodu u knjižžvnost" (Danteova Božanstvena komedija), sada se stavlja težište na liriku (Petrarca i hrvatski petrarkisti), viteški i pikarski roman.

Elizabetinsko razdoblje u Engleskoj, "zlatni vijek" španjolske književnosti

Barok i manirizam (Gongorina lirika, Gundulić i hrvatski barokni ep, engleski pjesnici "metafizičari" i metaforika u pjesništvu Ivana Bunića Vučića)

Francuski klasicizam (poetika klasicističke tragedije, komedija)

Pojam prosvjetiteljstva; enciklopedisti, predromantizam

Romantizam (opće značajke, engleski, francuski, njemački i romantizmi u slavenskim književnostima, hrvatski ilirizam)

Realizam (poetika i književno stvaranje, preteče, realistička književnost u Francuskoj, Engleskoj, Rusiji i Hrvatskoj)

Simbolizam (Baudelaire)

Naturalizam, verizam u svjetskoj književnosti, kozmopolitizam hrvatske Moderne

Književni pravci XX stoljeća (opće značajke i reprezentativna djela moderne poezije, proze i drame)

Postmoderna; a) utjecaj filma, televizije i novih medija na tehniku postmoderne proze (od Mailera, preko Updikea, Coovera i Pynchona do B. E. Ellisa, DeLilla i cyberpunk" romana, ili b) Proza "ontološkog stresa": Fuentes, Calvino, Abish ili c) "Novi" teatar šezdesetih (Allan Kaprow/ Ken Dewey - Action Theatre/ Oldenburg - Ray Gun Theatre/ Schneemar - Kinetic Theatre), ili d) postmoderna u pjesništvu

Popis beletristike

(Studenti su, uz poznavanje stilova i razdoblja povijesti svjetske književnosti, obavezni pripremiti za ispit devet djela po vlastitom izboru koja reprezentiraju tri različita razdoblja u povijesti književnosti i tri različita književna roda.

Očekuje se da će na ispitu pokazati i snalaženje u periodizaciji svjetske književnosti pridajući posebnu pozornost temama i djelima obrađivanim na kolegiju.

Od studenata dramaturgije, kazališne režije i filmske režije očekuje se da će biti posebno dobro pripremljeni kako za razgovor o djelima po vlastitom izboru, tako i za razgovor o djelima obraxivanim na kolegiju čije poznavanje predstavlja dio opće kulture.)

Publije Vergilije Maron: Eneida

Eshil: Orestija

Sofoklo: Antigona, Elektra

Euripid: Elektra

Aristofan: Ptice

Plaut, Tit Makcije: Hvalisavi vojnik

Horacije: Satire i epistule

Hrosvita: Drame

Chaucer, Geoffrey: Kanterberijske priče

Petrarca, Francesco: Kanconijer

Boccaccio, Giovanni: Dekameron

Ariosto, Ludovico: Bijesni Orlando

Rabelais, François: Gargantua i Pantagruel

Zoranić, Petar: Planine

Držić, Marin: Dundo Maroje

Cervantes Saavedra, Miguel: Don Quijote

Gundulić, Ivan: Osman

Caldéron de la Barca: Život je san

Luis de Góngora: Samoće

Francisco de Quevedo: Životopis lupeža

Lope de Vega: Ovčje vrelo

Shakespeare, William: Richard III ili Oluja ili Kralj Lear

Milton, John: Izgubljeni raj

Corneille, Pierre: Cid

Molière, Jean Baptiste Poquelin: Tartuffe

Racine, Jean: Fedra

Le Sage, Réne: Gil Blais de Santillane ili Hromi Đavao

Voltaire, François-Marie Arouet: Candide ili optimizam

Abbé Prévost: Manon Lescaut

Rousseau, Jean Jacques: Ispovijesti

Sterne, Laurence: Tristam Shandy

Goethe, Johann Wolfgang: Faust

Schiller, Friedrich: Razbojnici

Hölderlin, Friedrich: Hyperionova sudbinska pjesma itd. (izbor pjesama)

Kleist, Heinrich von: Panthesileja

Büchner, Georg: Dantonova smrt

Wordsworth, William: Lirske balade

Coleridge, Samuel Taylor: Pjesma o starom mornaru i druge pjesme (u izvorniku ili Luko Paljetak, Antologija pjesništva engleskog romantizma, Konzor, Zagreb 1996.)

Novalis, Friedrich von Hardenberg: Himne noći

Manzoni, Alessandro: Zaručnici

Byron, George Gordon: Putovanje Childa Harolda ili Don Juan i pjesme iz Paljetkove antologije

Lamartine, Alfonse de: Jezero i druge pjesme

Shelley, Percy Bysshe: Osloboxeni Prometej

Keats, John: Oda grčkoj urni i druge pjesme

Hawthorne, Nathaniel: Skrletno slovo ili priče

Poe, Edgar Allan: Pad kuće Usher i druge priče

Heine, Heinrich: Slike s putovanja ili izbor pjesama

Mickiewicz, Adam: Konrad Wallenrod

Leopardi, Giacomo: Canti

Puškin, Aleksandar Sergejevič: Jevgenij Onjegin

Hugo, Victor: Zvonar crkve Nôtre Dame ili drama Cromwell i izbor iz pjesama (u prijevodu pod naslovom Crna sunca)

Stendhal, Henri Beyle: Crveno i crno

Balzac, Honoré de: Eugénie Grandet

Gogolj, Nikolaj: Mrtve duše ili izbor novela uključujući Kabanicu

Thackeray, William Makepiece: Vašar taštine

Dickens, Charles: Oliver Twist

Robert Browning: izbor iz pjesništva

Elisabeth Barrett Browning: Portugalski soneti

Hardy, Thomas: Tessa iz obitelji D'Urbervilles

Turgenjev, Ivan: Lovčevi zapisi

Keller, Gottfried: Ljudi u Seldwyli (Romeo i Julija na selu i druge pripovijesti)

Flaubert, Gustave: Sentimentalni odgoj

Dostojevski, Fjodor: Braća Karamazovi ili Zločin i kazna

Tolstoj, Lav: Ana Karenjina ili Rat i mir

Zola, Emile: Thérèse Raquin

Melville, Herman: Moby Dick

Maupassant, Guy de: izbor novela

Whitman, Walt: Vlati trave

Emily Dickinson: izbor iz pjesništva

Baudelaire, Charles: Cvjetovi zla i Moje razgolićeno srce

Mallarmé, Stephane: izbor iz pjesništva

Rimbaud, Arthur: izbor iz pjesništva

Lautréamont, Isidor Ducasse: Maldororovi spjevovi

France, Anatole: Pečenjarnica kod Kraljice Pédauque

Ibsen, Henrik: Nora ili Lutkina kuća

Henry James: Ambasadori ili Tragična muza

Strindberg, August: Gospođica Julija ili Put u Damask

Wilde, Oscar: Važno je biti Ernest

Shaw, George Bernard: Pigmalion ili wavolov učenik

Conrad, Joseph: Srce tame i Tajfun ili Lord Jim

Čehov, Anton: Ujak Vanja i nekoliko pripovijesti

Proust, Marcel: U potrazi za izgubljenim vremenom

Rilke, Rainer Maria: Devinjske elegije

Hofmannsthal, Hugo von: Jederman (Svatković) ili Toranj

Schnitzler, Arthur: proza Gospoxica Elza, Lajtnant Gustl, Strana žena ili dramski ciklus Kolo (Reigen)

Pirandello, Luigi: Šest lica traži autora i nekoliko novela

Mann, Thomas: Čarobni brijeg (Čarobna gora) ili Doktor Faustus

Mandelštam, Osip: Pjesme i eseji

Apollinaire, Guillaume: Alkoholi; Kaligrami

Joyce, James: Mladost umjetnika ili Uliks

Woolf, Virginia: Prema svjetioniku ili Gospođa Dalloway

Gide, André: Krivotvoritelji

Kafka, Franz: Preobražaj, Proces

Huxley, Aldous: Kontrapunkt života

Eliot, Thomas Stearns: pjesme Pusta zemlja, Ljubavna pjesma J. Alfreda Prufrocka, Četiri kvarteta ili drama Umorstvo u katedrali

Pasternak, Boris: Sestra moja život (pjesme) i Doktor Živago

Faulkner, William: Abšalome, sine moj!

Lorca, Frederico García: izbor iz pjesništva

Brecht, Bertolt: Majka hrabrost

Šolohov, Mihail: Tihi Don

Hemingway, Ernest: Starac i more i nekoliko kratkih priča

Borges, Jorge Luis: Sveopća povijest beščašća i Alef, Labirinti, ili uz izbor priča i pjesme Urotnici, Atlas

Malraux, André: Altenburški orasi

Orwell, George: Životinjska farma

Sartre, Jean-Paul: Mučnina

Camus, Albert: Kuga

Beckett, Samuel: U očekivanju Godota, Sretni dani

Ionesco, EugPne: Ćelava pjevačica, Nosorog, Stolice

Popis se po dogovoru može proširiti.