Odsjek snimanja, Akademija dramske umjetnosti Zagreb
Studij Programi

Elektroničko snimanje

Otvori sve | Zatvori sve

Osnove snimateljske tehnike

Slijed u televiziji. Proces analize slike. Broj slika. Broj linija. Analiza s proredom. Potiskivanje i sinkronizacija. Rezolucija i granična frekvencija. Standardi.

Kromatska televizija

Vidljivi spektar. Aditivna sinteza. Princip kromatskog televizijskog prijenosa. Složeni kromatski video signal (FBAS, composite signal).

Elektronska kamera

Princip rada kromatske kamere. Vrste kamera. Rječnik izraza i kartica koje se koriste na komandama i priključnicama kamera (AUTO, AWB... ZEBRA).
Demonstracija na video kameri.

Objektivi

Primarni objektivi. Zum objektivi. Podešavanja na objektivu (oštrina, zaslon, zum, back focus). Dodaci i pribor za objektive.
Demonstracija na video kameri.

Žarišna daljina, vidni kut, format

Tablice koje pokazuju ovisnost vidnog kuta o žarišnoj daljini objektiva. Tablice su za formate analizatora 1/2", 2/3", 1".

Analizator slike (slikovna elektronika)

Princip rada. Stvaranje elektronskog mlaza. Tipovi analizatora slike (vidicion, saticon, plumbicon, CCD). Formati. Rezolucija. Aperture correction.

Tražilo

Princip rada. Vrste tražila. Informacije vidljive u tražilu video kamere.
Demonstracija na video kameri.

Konvergencija

Konvergencija video kamere. Konvergencija kineskopa. Postupak ugađanja konvergencije video kamere.
Demonstracija na video kameri.

Bijeli balans, crni balans

Spektralne karakteristike izbora svjetla koji se koriste kod snimanja (dnevno, fluorescentno, žarna nit, HMI). Filtri. Postupak ulaganja bijelog i crnog balansa.
Demonstracija na video kameri.

Kontrola ekspozicije

Princip mjerenja ekspozicije u video kameri. Automatska kontrola. Ručna kontrola. Zebra. Demonstracija u studiju i eksterijeru.

Lista provjere

Redoslijed radnji, ulaganja i provjera koju je potrebno provesti prije snimanja.
Analiza video signala na oscilogramu
Monitor valnog oblika (vaweform monitor). Analiza luminantnog signala (razina crnog, razina bijelog).
Demonstracija na instrumentu.

Kromatski monitor

Princip rada. Kineskop (delta, in-line). Test slika. Prijenosna karakteristika kineskopa. Ulaganje slike pomoću test signala.
Demonstracija u studiju.

Videorecorder

Princip magnetskog zapisa. Snimanje videosignala. Frekvencijski raspon, odnos signal-šum. Podjela videorekordera prema formatu.
Rječnik stranih termina.

Kabeli i napajanja

Višežilni kabl video kamera. Koaksijalni video kabl. Napajanje kamere. Potrošnja. Akumulatori. Ispravljači.

Nove televizijske tehnike

HDTV. Stereoskopska televizija.