Odsjek snimanja, Akademija dramske umjetnosti Zagreb
Studij

Odrednice studija

Otvori sve | Zatvori sve

Naziv studija

Snimanje

Nositelj studija

Sveučilište u Zagrebu
Akademija dramske umjetnosti
Odsjek snimanja

Koncepcija studija
Akademski snimatelj
(od 1968.)

Nikola Tanhofer, redoviti profesor

Koncepcija studija 3 + 2
(od 2005. god.)

Enes Midžić, redoviti profesor,
Boris Popović, izvanredni profesor

Stručni naziv

- preddiplomski studij:
- diplomski studij:

Bakalaureat umjetnosti - snimanja
Magistar umjetnosti - snimanja

Trajanje studija

- Preddiplomski studij
- Diplomski studij

3 godine
2 godine

Broj studenata po godini

do 8 + 3 strana državljanina

Nastavni prostor

Filmski, foto i TV studio, Projekcijska dvorana, Predavaonica, Kabinet, Skladišta opreme, Foto laboratorij

Nastavna oprema

Oprema filmskog i TV studija, 16 i 35 mm i ENG kamere s opremom i priborom, Rasvjeta za studijska i eksterijerna snimanja

Studij snimanja (preddiplomski i diplomski)

Četverogodišnji studij snimanja (Akademski snimatelj) upotpunjen novim sadržajima s područja filmskog i elektroničkog snimanja, fotografije i oblikovanja svjetla, preustrojava se na načelima Bolonjske deklaracije na Preddiplomski studij snimanja i Diplomski studij snimanja (2 godine).

Studij snimanja jedan je od sedam preddiplomskih i diplomskih studija na Akademiji dramske umjetnosti. U realizaciji studija, koji je u stručnom i umjetničkom pogledu samostalan, bitna je njegova povezanost sa studijima Filmske i televizijske režije i Filmske i televizijske montaže, s kojima čini organsku cjelinu ne samo po području djelovanja već i po bitnom sastavku tih triju studija koji se temelje na realizaciji umjetničke nastavne produkcije. Utemeljenjem studija Organizacije filmske, televizijske i kazališne produkcije zaokružuje se tehnološki, organizacijski i umjetnički korpus umjetničke nastavne produkcije. Studij je u realizaciji nastavne produkcije povezan posredno i sa studijem Glume, Kazališne režije i radiofonije i Dramaturgije.

Studij snimanja umjetnički je studij filmskog i elektroničkog snimanja tj. filmske i elektroničke fotografije, fotografije te oblikovanja svjetla. Ta se znanja, umijeća i vještine stječu i njeguju unutar kolegija koji su naznačeni kao glavni i umjetnički predmeti.

Studij snimanja i nastavna umjetnička produkcija realizira se zajedničkom filmskom i elektroničkom nastavnom opremom koja se rabi i za realizaciju drugih dvaju filmsko-televizijskih studija.

Umjetnička nastavna produkcija provodi se uz organizacijsku i tehničku potporu službe Organizacije nastavne proizvodnje, Filmske tehnike i Televizijskog studija. Njihovi voditelji, službenici Akademije, uz nalog nadležnog i ovlaštenog nastavnika osiguravaju nužne uvjete i sredstva za realizaciju nastavnih zadataka.

Kompetencije po završenom preddiplomskim studijem:
Umjetnički suradnik u području oblikovanja svjetla, fotografije i pokretnih slika filmske i elektroničke fotografije i kinematografije

Po završenom preddiplomskom studiju student je osposobljen za poslove:

 • kamerman
 • fotoreporter (fotograf)
 • dizajner svjetla
 • operater kamere
 • kolorist / čitač svjetla
 • snimatelj operater krana
 • snimatelj trika (animacija)

Po završenom preddpilomskom studiju, student bi na ADU mogao pratiti bilo koji diplomski studij uz uvjet prethodno položenog prijamnog ispita. Na ostalim Fakultetima i Akademijama sve diplomske programe vezane uz film, multimediju, design, novinarstvo.

Kompetencije po završenom diplomskom studiju:
razumijevanje specijalističke razgrananosti ukupnog područja filma; temeljnih pravilnosti koje usmjeravaju i proizvodnju i recepciju filma, ali i razumijevanje širine stvaralačko imaginacijskog područja s kojima se suočavaju i filmski stvaratelji i filmski gledatelji. Student bi imao znanja i sposobnosti djelovanja te umjetničku kompetenciju na području fotografije, filmske i elektroničke fotografije i oblikovanja svjetla. Njegove su kompetencije, osim u umjetničkom i stručnom području filma, televizije, fotografije, oblikovanja svjetla proširene i na šire područje vizualnog oblikovanja i djelovanja u multimedijskim projektima.

Po završenom diplomskom studiju student je osposobljen za poslove u umjetničkom pozivu i zanimanju:

 • filmski snimatelj
 • elektronički snimatelj
 • fotograf
 • dizajner svjetla

Prijamni ispiti (uvjeti):

Studijski programi koji su djelomično dovoljni za praćenje diplomskog programa Snimanja:

svi preddiplomski studijski programi na ADU te svi umjetničko humanistički usmjereni programi s Akademije likovnih umjetnosti, Umjetničke akademije, Arhitektonskog fakulteta, Studija designa pri Arhitektonskom fakultetu, Grafičkog fakulteta, Političkih znanosti - studij novinarstva... Ipak, kako se radi o umjetničkom studiju te zanimanjima koja poznaju u profesiji ljude čiji studij nije u nikakvoj svezi s profesionalnim radom na filmu, fotografiji ili televiziji, moguće je uz prijamni ispit napraviti individualni program za ljude iz profesije, a s neadekvatnim preddiplomskim studijem.

Svi kandidati pristupaju prijamnom ispitu, ocjenom i procjenom njihovih umjetničkih predispozicija, znanja i sposobnosti procjenjuje se eventualan upis i polaganje nekih specifično umjetničkih kolegija vezane uz Studij snimanja.

Završetkom studija stječe se akademski naziv:

 • preddiplomski studij: Bakalaureat umjetnosti - snimanja
 • diplomski studij: Magistar umjetnosti - snimanja.