Odsjek snimanja, Akademija dramske umjetnosti Zagreb
Štivo

Prve filmske snimke iz Hrvatske i prve snimke naše mornarice

Otvori sve | Zatvori sve

Zaključak

Sedam filmova iz produkcije Društva Lumière, koje je snimio Alexandre Promio u Šibeniku i Puli 28. i 29. travnja 1898., osim baštine svijeta, sigurno pripadaju zemljama austro-ugarskog nasljeđa, a posebice to su filmovi hrvatske povijesti i naše kulturno dobro. Snimljeni su u našoj zemlji i s našim mornarima. S najstarijim filmskim snimkama naše mornarice pomiče se sačuvani trag filmskog zapisa za šest godina unatrag, s 1904. na davnu 1898. godinu. Konačno, to su prema preciznom katalogu jedini filmovi snimljeni u Hrvatskoj koji su uvršteni u program filmova produkcije braće Lumière, a time i sačuvani. Zasigurno je snimljeno i nešto više, ali to iz tehničkih ili programskih razloga nije dospjelo do onodobnih kinogledatelja odnosno sačuvano do današnjih dana. Mjesto im je u Hrvatskoj kinoteci, koja će nadam se, jednoga dana s odgovarajućim smještajnim, tehničkim, kadrovskim i materijalnim potencijalom izrasti u samostalnu nacionalnu instituciju čuvanja, restauracije, obrade i istraživanja filmskog gradiva i filmske baštine te traženju njenog mjesta u "velikoj" povijesti.

Treba ih zapamtiti i uvrstiti u pregled povijesti razvoja filma u Hrvatskoj: kat. br. 836. Dolazak i sidrenje broda - Arrivée d'un bateau et mise à l'ancre, kat. br. 837. Pozdrav s jarbola - Salut dans les vergues, kat. br. 838. Priprema za boj - Branle-bas de combat, kat. br. 839. Iskrcavanje i puščana paljba - Débarquement et le feu de mousqeterie, kat. br. 840. Regata (prolazak) - Régates (aller), kat. br. 841. Regata (povratak) - Régates (retour), kat. br. 842. Trka mornara - Course de matelots.

Literatura

** Filmovi u Hrvatskoj kinoteci pri Hrvatskom državnom arhivu 1904 – 1940, Prilozi za povijest hrvatskog filma i kinematografije, sv. 6, Hrvatski državni Arhiv – Hrvatska kinoteka, Zagreb 2003.

** Filmska enciklopedija, JLZ Miroslav Krleža, Zagreb 1986. i 1990.

Nicole Brenez, Christian Lebrat, Jeune, dure et pure! Une histoire du cinéma d'avant-garde et expérimental en France, Cinémathèque Française - Edizioni Gabriele Mazzotta, Pariz, Milano 2001.

Zvonimir Freivogel, Austrougarski bojni brodovi I. svjetskog rata, Adamić Digital point, Rijeka 2003.

Duško Kečkemet, Počeci kinematografije i filma u Dalmaciji, Izdanja Muzeja grada Splita, Split 1969.

Srđan Knežević, Prvo i drugo prikazivanje filmova u Zagrebu, Filmska kultura 153, Zagreb 1985.

Dejan Kosanović, Počeci kinematografije na tlu Jugoslavije do 1918. godine, Institut za film – Univerzitet umetnosti, Beograd 1985.

Dejan Kosanović, Prvi koraci filma u Rijeci 1896 – 1918., u knjizi: Kinematografija u Rijeci, Muzej grada Rijeke, Rijeka 1997.

Enes Midžić, Slika u pokretu, razvoj kinematografske tehnike, rukopis u postupku izdavanja, Zagreb 2006.

Enes Midžić, Pokretne slike, filmska kinematografija, Areagrafika, Zagreb, 2006 (u tisku)

Dario Petković, Ratna mornarica austro-ugarske monarhije: brodovi u K. u. K. Kriegsmarine s prijelaza iz 19. u 20. stoljeće do kraja Prvog svjetskog rata, C.A.S.H., Pula 2004.

Jean-Claude Seguin, Alexandre Promio ou les énigmes de la lumière, Éditions L'Harmattan, Paris 1999.

F. Silas, Le Cinématographe français à l'Exposition jubilaire de Vienne, Bulletin du photo-club de Paris, no 88, Pariz 1898.

Ivo Škrabalo, Između publike i države, Povijest hrvatske kinematografije 1896 – 1980., Znanje, Zagreb 1984.

Ivo Škrabalo, 101 godina filma u Hrvatskoj (1896 - 1997), Nakladni zavod Globus, Zagreb 1998.

‹ Prethodno poglavlje