Odsjek snimanja, Akademija dramske umjetnosti Zagreb
Štivo

Prve filmske snimke iz Hrvatske i prve snimke naše mornarice

Otvori sve | Zatvori sve

Vojni snimci, pomorski manevri austro-ugarske mornarice

Već i sam podatak da je u dva dana snimano na dvije tako udaljene lokacije i s toliko sadržaja koji je opisan u izvješću F. Silasa, govori ne samo o dobroj organizaciji već i o uvjetima u kojima je sve bilo podređeno kameri, s nevelikim udaljavanjem od mikrolokacije snimanja.

Dolazak i sidrenje broda - Arrivée d'un bateauet et mise à l'ancre

Katalog Društva Lumière br. 836.
Snimatelj: Alexandre Promio
Datum snimanja: 28. ili 29. travnja 1898
Mjesto snimanja: Šibenik

Sadržaj: Brik Bravo na sidrištu u Šibeniku. U daljini obala, kamen i makija. Brod je s dva jarbola i poluskupljenim donjim križnim jedrima, a gornja su još puna vjetra. Snimljen s desnog boka. Vezan s krme konopom za bovu te vezan s dva konopa pramcem prema obali. Vjerojatno vučen konopima i prethodnom brzinom kreće se prema naprijed, prema obali koja se ne vidi. Mornari na jarbolima skupljaju donja jedra i spuštaju gornja, dvojica bacaju sidro s boka broda. Brod zategnut konopom s bove zaustavlja se i kreće unatrag za cijelu svoju dužinu.

Snimka: Snimano s kopna, total prizora, kamera statična, u jednom kadru. Kamera nije u libeli, morska je površina primjetno nagnuta u desno.

Trajanje: Prema DVD snimci film bez naslova traje 44 s.
Arhivirano: negativ Lumière perforacije, 2 pozitivske kopije Lumière perforacije, 1 pozitivska kopija Edison perforacije.

Prikazivanje: Film je prikazan 3. srpnja 1898. u Lyonu. Podaci o ranijoj bečkoj projekciji nisu istraženi.

Pozdrav s jarbola - Salut dans les vergues

Katalog Društva Lumière br. 837.
Snimatelj: Alexandre Promio
Datum snimanja: 28. ili 29. travnja 1898
Mjesto snimanja: Šibenik

Sadržaj: Brik Bravo, snimljen u nakon filma br. 836. Vezan uz bovu, sidren i vezan s dva konopa s pramca. U daljini obala. Uz konopce se diže desetak pomorskih zastava, a uz njih se pedesetak mornara hitro počinje penjati uz ljestve, razmješta na križevima jarbola, skidaju kape i tri puta ih dižu uz zrak uz pozdrave (hura).

Snimka: Snimano s kopna, total prizora, kamera statična, u jednom kadru. Kamera nije u libeli, morska je površina primjetno nagnuta u desno.

Trajanje: Prema DVD snimci trajanje bez naslova 44 s.

Arhivirano: negativ Lumière perforacije, 1 duplikat-negativ Lumière perforacije, 1 pozitivska kopija Lumière perforacije, 1 pozitivska kopija Edison perforacije.

Prikazivanje: Film je prikazan 3. srpnja 1898. u Lyonu. Podaci o ranijoj bečkoj projekciji nisu istraženi.

Priprema za boj - Branle-bas de combat

Katalog Društva Lumière br. 838.
Snimatelj: Alexandre Promio
Datum snimanja: 28. ili 29. travnja 1898
Mjesto snimanja: Pula

Sadržaj: Dio palube fregate Schwarzenberg. Mornari leže na palubi naoružani puškama. Trubač koji stoji daje znak trubom. Mornari se penju uz ogradu koja je visine oko 2,5 m, a na podest s kojega zaštićeni mogu pucati u klečećem stavu. Razmještaju se uzduž ograde. Časnik nadgleda, a trubač trubi. Nakon što se razmjestila grupa od dvadesetak mornara u kadar ulazi još desetak, uspinje se stepenicama prema povišenom krmenom dijelu i razmještaju se uz ogradu. U stanju su pripravnosti, kleče na jednom koljenu i nišane puškama. Časnik se uspinje stepenicama na krmeni dio.

Snimka: Snimano na palubi broda, između širokog srednjeg plana i polutotala, kamera statična, u jednom kadru.

Trajanje: Prema DVD snimci film bez naslova traje 44 s.

Arhivirano: negativ Lumière perforacije, 2 pozitivske kopije Lumière perforacije, 1 pozitivska kopija Edison perforacije.

Prikazivanje: Film je prikazan 3. srpnja 1898. u Lyonu. Podaci o ranijoj bečkoj projekciji nisu istraženi.

Iskrcavanje i puščana paljba - Débarquement et le feu de mousqeterie

Katalog Društva Lumière br. 839.
Snimatelj: Alexandre Promio
Datum snimanja: 28. ili 29. travnja 1898
Mjesto snimanja: Pula

Sadržaj: Dio žala, krupni šljunak. U drugom planu kameni molo, u daljini na moru dva manja plovila. U kadar ulazi s lijeva čamac, prilazi žalu. Pun je naoružanih mornara. Na pramcu top koji ispaljuje hitac. Čamac se zaustavlja u plićaku, mornari iskaču u plitku vodu, pucaju iz pušaka. Još se u vodi razvrstavaju u liniju, i dalje pucaju, izlaze na kopno i iz kadra. Nekolicina zaostalih mornara iskače u vodu. U čamcu ostaje samo posada i topnik. Na krmi čamca se vije velika zastava austro-ugarske mornarice.

Snimka: Snimano s kopna, total prizora, kamera statična, u jednom kadru.

Trajanje: Prema DVD snimci film bez naslova traje 44 s.

Arhivirano: negativ Lumière perforacije, 3 pozitivske kopije Lumière perforacije.

Prikazivanje: Film je prikazan 3. srpnja 1898. u Lyonu. Podaci o ranijoj bečkoj projekciji nisu istraženi.

Regata (prolazak) - Régates (aller)

Katalog Društva Lumière br. 840.
Snimatelj: Alexandre Promio
Datum snimanja: 28. ili 29. travnja 1898
Mjesto snimanja: Šibenik

Sadržaj: Utrka čamaca. Uža lokacija snimanja ista kao i u filmovima 837. i 838, ali s bitno promijenjenom pozicijom kamere. Na moru u drugom planu brik iz filma 837. i 838. Uz pramac brika Bravo, koji je postavljen s pramcem ulijevo, vezan je čamac s mornarima. Na desnoj strani kadra je fregata Schwarzenberg s tri jarbola. Vidi se s krmene strane i vjerojatno je vezana uz mol. Između ta dva broda jedan čamac na vesla. U prvi plan s lijeva ulazi u kadar čamac s tri para vesla i šest veslača, a na krmi kormilar koji stoji. Na čamcu se vijori zastava austro-ugarske mornarice. Za tim čamcem ulazi drugi s pet pari vesala i deset mornara s kormilarom koji stoji, a za njim i treći takav. Kormilari zamasima ruke određuju ritam veslanja. Voze prema bojnom brodu. Načas izlaze iz kadra na desnoj strani i vraćaju se u kadar. Mornari žustro veslaju.

Po svemu sudeći, a i prema prizoru iz narednog filma čamcu idu prema startu, na kojem će se poredati u liniju za početak trke, koja se odvija u filmu Regata (povratak).

Snimka: Snimano s kopna, total prizora, kamera statična, u jednom kadru.

Trajanje: Prema DVD snimci film bez naslova traje 34 s.

Arhivirano: negativ Lumière perforacije, 1 duplikat-negativ Lumière perforacije, 2 pozitivske kopije Lumière perforacije.

Prikazivanje: Film je prikazan 12. lipnja 1898. u Lyonu. Podaci o ranijoj bečkoj projekciji nisu istraženi.

Regata (povratak) - Régates (retour)

Katalog Društva Lumière br. 841.
Snimatelj: Alexandre Promio
Datum snimanja: 28. ili 29. travnja 1898
Mjesto snimanja: Šibenik

Sadržaj: Utrka čamaca. Isti prizor kao i u filmu br. 840, ali snimljen nekoliko minuta kasnije pri povratku čamaca. U prednjem planu s lijeve strane kadra čamac sa časnicima sucima utrke. Jedan se čamac s promatračima nalazi između dva broda. S desna ulijevo prema sudačkom čamcu skoro poredani u crtu vozi šest čamaca s po pet pari vesala, deset mornara i kormilarom. Kormilari zamasima ruke određuju ritam veslanja. Pobjeđuje čamac koji prolazi u prvom planu najbliže kameri. Sudac sa zastavicom označava trenutak prolaska kroz cilj. Nakon što prođu cilj u svim se čamcima dižu vesla okomito u zrak. Mornari ustaju u mašu kapama.

Regata (povratak) po svemu je sudeći prizor same kratke trke, a ne nastavak trke iz prethodnog filma Regata (prolazak) – Regate (aller), kako bi se to iz naslova dalo zaključiti.

Snimka: Snimano s kopna, total prizora, kamera statična, u jednom kadru.

Trajanje: Prema DVD snimci film bez naslova traje 46 s.

Arhivirano: negativ Lumière perforacije, 2 pozitivske kopije Lumière perforacije.

Prikazivanje: Film je prikazan 12. lipnja 1898. u Lyonu. Podaci o ranijoj bečkoj projekciji nisu istraženi.

Trka mornara - Course de matelots

Katalog Društva Lumière br. 842.
Snimatelj: Alexandre Promio
Datum snimanja: 28. ili 29. travnja 1898
Mjesto snimanja: Pula ili Šibenik

Sadržaj: Prostor mornaričke baze. Uređena kamena obala. S lijeve strane komadić mora i nekoliko čamaca vezanih uz obalu. S desne strane platoa niska kamena kuća iznad koje je drveće. U dubini niska građevina, nad njom drveće a iza veće kameno brdo. Pred tom građevinom stoji velika grupa mornara u bijelim bluzama, tamnim hlačama i s tamnim kapama. Na sredini platoa manji i niski kameni zidić koji možda predstavlja kružni vrt s niskim raslinjem. Iz udaljene grupe mornara izdvaja se grupa od deset koja trčeći ide prema kameru. Pet prolazi pored lijeve, a pet pored desne strane "kružnog toka". Ukupno protrči šest grupa, a časnici ostaju sami u pozadini.

Snimka: Snimano s kopna, total prizora, kamera statična, u jednom kadru.

Trajanje: Prema DVD snimci film bez naslova traje 45 s.

Arhivirano: negativ Lumière perforacije, 2 pozitivske kopije Lumière perforacije.

Prikazivanje: Film je prikazan 25. rujna 1898. u Lyonu. Podaci o ranijoj bečkoj projekciji nisu istraženi.

‹ Prethodno poglavlje  |  Iduće poglavlje ›