Odsjek snimanja, Akademija dramske umjetnosti Zagreb
Štivo

Prebiranje po filmovima Hrvatskog slikopisa i »Borci za Hrvatsku«
Slikopisni prilog životopisu Lovre pl. Matačića

Otvori sve | Zatvori sve

Izvori

Knjige, monografije, katalozi:

*** Filmografija jugoslavenskog filma 1945–1965, Institut za film, Beograd, 1970.

** Filmografija jugoslavenskog filma 1966–1970, Institut za film, Beograd, 1974.

** Filmografija jugoslavenskog filma 1971–1975, Institut za film, Beograd, 1980.

** Filmografija jugoslavenskog filma 1981–1985, Institut za film, Beograd, 1988.

*** Hrvatska enciklopedija, sv. 6, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 2004.

*** Matačić, priredila Eva Sedak, Fond Lovro & Lilly Matačić, Zagreb, 1996.

Belan, Branko: Sjaj i bijeda filma (sa pregledom povijesti jugoslavenskog filma, Petar Volk: Balada o trubi i maglama), Epoha, Zagreb, 1966.

Boglić, Mira: Film kao sudbina, Nakladni zavod Matice hrvatske, Zagreb, 1989.

Košutić, Ivan: Hrvatsko domobranstvo u Drugom svjetskom ratu, Nakladni zavod Matice Hrvatske, Školska knjiga, Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, Zagreb, 1992.

Majcen, Vjekoslav: Hrvatski filmski tisak do 1945. godine, Hrvatski državni arhiv – Hrvatska kinoteka, Zagreb 1998.

Majcen, Vjekoslav: Obrazovni film, Hrvatski državni arhiv – Hrvatska kinoteka, Zagreb, 2001.

Mataušić, Nataša: Fond filmske građe u Zbirci fotografija, filmova i negativa Hrvatskog povijesnog muzeja, Hrvatski povijesni muzej, Zagreb, 2004.

Mikac, Marijan: Film u Nezavisnoj državi Hrvatskoj, Drnina knjižnica, Madrid, 1971.

Peterlić, Ante / Majcen, Vjekoslav: Oktavijan Miletić, Hrvatski državni arhiv – Hrvatska kinoteka, Zagreb, 2000.

Springer, Zvonko: Moj križni put, Riječ, Vinkovci, 1999.

Škrabalo, Ivo: Između publike i države, Nakladni zavod Znanje, Zagreb, 1984.

Članci i studije:

Goldstein, Ivo: Pavelićev film za dodvoravanje Hitleru, Globus, Zagreb, 23. 9. 2005.

Knežević, Srđan: Uvod u istoriju hrvatske kinematografije, Filmska kultura 142-143, Zagreb, 1983.

Kocon, Ivan: Sjećanja (Zapisi i sjećanja, Zbornik tekstova djelatnika Radio Zagreba / Redio-televizije Zagreb / Hrvatske radiotelevizije), HRT, Zagreb, 2001.

Koljanin, Milan: Filmska propaganda – Uvod u Holokaust, Godišnjak za društvenu istoriju, godina VII, sveska 1, Beograd, 2000.

Marjanović, Branko: Zapisi i sjećanja na moj život s filmom, Hrvatski filmski ljetopis br. 5, Zagreb, 1996.

Majcen, Vjekoslav: Hrvatski filmski žurnal 1941-1945, katalog Dani hrvatskog filma ’93, Studentski centar Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1993.

Midžić, Enes: O Šibenskoj luci, ratnom plijenu u limenkama i uništavanje hrvatske filmske građe, Hrvatski filmski ljetopis 48/2006.

Peterlić, Ante: Oktavijan Miletić - "Lisinski", Dubrovnik, Dubrovnik, 1/1966.

Polimac, Nenad: Pavelić u boji iz beogradskih arhiva, Globus, Zagreb 23. 9. 2005.

Radak, Andrea: Kopije umjesto originala, Slobodna Dalmacija, 14. 11. 2002.

Rafaelić, Danijel: Otkriven izgubljeni film Oktavijana Miletića? Filmska proizvodnja u NDH – istraživanje u bečkom filmskom arhivu, Hrvatski filmski ljetopis 42/2005.

Sedak, Eva: Životopis glazbom (Matačić, priredila Eva Sedak, Fond Lovro & Lilly Matačić, Zagreb 1996.)

Spitzer, Božidar: Uz 130. obljetnicu hrvatskoga domobranstva: Časno stajali na braniku domovine, Vjesnik, 5. 12. 1998.

Tadić, Zoran: Hrvatska u riječi i slici, 1941, 1942... (Pitanja sukcesije i endehaški filmski žurnali), Hrvatski filmski ljetopis 28 – 28, Zagreb 2001.

Tenžera Marina; Ratni užasi u oku kamere, Vjesnik 13. 12. 2005.

Vidačković, Zlatko: Mato Kukuljica, Pročelnik Hrvatske kinoteke pri Hrvatskom državnom arhivu, Spasimo hrvatsku filmsku baštinu!, Vijenac, br. 289, 31. 3. 2005.

Internet:

*** Dr. Ante Pavelic – NDH

*** film.hr hrvatski film online

*** Jasenovac – Donja gradina, Industrija smrti 1941.–1945.

*** Javna ustanova Spomen područje Jasenovac

*** Lovro pl. Matačić

*** Šangaju prijeti katastrofa. Zafranović gostovao na Rafu, Film HR 29. 03. 2005, www. film.hr

Springer, Zvonko: Bez Krivnje Izopćen ili Moj Križni Put.

Urem, Sandra: Propagandni film u okvirima nacističke ideologije

Filmovi:

Borci za Hrvatsku (1944.), Hrvatski slikopis (Croatia film)

Hrvatski slikopis 1, 1941.–1945., DVD, Croatian Catholic Union of USA and Canada, Hobart.

Hrvatski slikopis 2, 1941.–1945., DVD, Croatian Catholic Union of USA and Canada, Hobart.

Jasenovac (G. Gavrin, K. Hlavaty, 1945.), Filmsko poduzeće Demokratske Federativne Jugoslavije, Direkcija za film Hrvatske

Kardinal zločinac (V. Mimica, 1953.), Jadran film

Stepinac pred narodnim sudom (F. Hanžeković, 1947.), Jadran film

‹ Prethodno poglavlje