Odsjek snimanja, Akademija dramske umjetnosti Zagreb
Štivo

Prebiranje po filmovima Hrvatskog slikopisa i »Borci za Hrvatsku«
Slikopisni prilog životopisu Lovre pl. Matačića

Otvori sve | Zatvori sve

DVD »Hrvatski slikopis« 1 i 2

DVD "Hrvatski slikopis " I

U jednom sam neobveznom razgovoru s prijateljem filmofilom, inače slikarom, o "ratnom plijenu koji je FNR Jugoslavija ostvarila u NR Hrvatskoj", upućen na filmske materijale NDH koji postoje na otvorenom tržištu. Kako doći do njih? Jednostavno. Otišli smo jedne nedjelje na plac, na mjesto na kojem se prodaju antikviteti i stare stvari, te kupili tri sata filmske građe NDH na dva DVD-a. Bez mistifikacija. Za 200 Kn. Nemam nakon toga strpljenja s njime popiti nedjeljnu kavu, tek pristojnosti radi sjednem načas u kavanu. Hitam kući pregledati materijal.

DVD-i su naslovljeni Hrvatski slikopis 1941–1945, s rednim brojkama 1 i 2. Popratni letak koji čitam putem, nije posebno oblikovan u grafičkom smislu, tek je slaba i aljkava fotokopija izvornika. Na njemu piše: Do sada neviđeni filmski zapisi iz ratnog razdoblja, čuvani u tajnim arhivima i svjetskim kinotekama. Dan je i tematski opširan opis sadržaja materijala koji je sakupila i izdala Croatian Catholic Union of USA and Canada, Hobart. Filmovi su grupirani po temama: vjerski život, kulturni život, sportski život, politički život i društveni život.

Ulažem prvi DVD. Već po samom najavnom zaglavlju ("špici"), u kojem piše Hrvatski slikopis 1941-1945, zaključujem da je taj DVD presnimka s VHS snimke loše telekiniranog filmskog materijala. Sama je izvorna VHS vrpca s oštećenjima i relativno slabog slikovnog zapisa, koji su preneseni na DVD. Na to osim niske kvalitete slike upućuje prepisano tehničko upozorenje TRACKING….. koje se pojavljuje uvijek kad je video-snimka na samom početku VHS vrpce, a uređaj još nije postigao stabilitet slike. Taj tehnički naslov generira VHS uređaj i nije u svezi s izvornim zaglavljem. DVD je očito presnimljen u kućnoj radinosti.

Vraćam se kupljenom DVD-u. Nakon zaglavlja slijedi:

"Ovi filmski dokumenti iz burnog razdoblja hrvatske povijesti (1941–1945) ugledali su svijetlo dana zahvaljujući ovim ljudima: Zvonimir Baotić, Stipe Bilonić, Steve Bubalo, Stjepan Budrović, Petar Cvitković, Nikola Dugandžić, Tomislav Gabrić, Luca Galešić, Vlado Glavaš, Luka Gudelj, Milan Janković, Ilija Letica, Melchior Mašina, Tomo Matasić, Vinko Medvidović, Mate Mihaljević, Ilija Pavljašević, Ivica Periša, Zvonimir Perši, Kruno Prkušić, Anthony Petrušić, Jakov Romić, Jugo Soldo, Franjo Sorić, Ignacije Vugdelija, Croatian Catholic Union of USA and Canada, Croatian Credit union Toronto. Hvala im!"

"Filmski pregled" br. 1

Prvi film, a ujedno i prvi film Ravnateljstva za film, zvučni je film Govor poglavnika na Markovom trgu snimljen 21. svibnja 1941. godine s dvije zvučne kamere. Dijelovi govora, koji su se odvijali za vrijeme promjene filmske vrpce u kameri, rekonstruirani su iz radijske zvučne snimke. Laboratorijska i zvučna obradba filma napravljena je u Školi narodnog zdravlja. A zatim i Filmski pregled br. 1.

Nižu se slikopisni tjednici Hrvatska u riječi i slici, dokumentarne snimke, materijali bez zaglavlja, sa zvukom i nezvučni. Protokolarne prigode, defilei, parade, govori, borbe, razaranja, zarobljeni partizani, seljaci i sve što turbulentno ratno vrijeme nosi. To je prepleteno i sadržajima iz dnevnog mirnodopskog života, kao da rata nema.

Svečana premijera filma Lisinski u na Uskrs 1944. u današnjem kinu Europa. [24] Uzvanici i glumci. Prizori iz filma. Ali onda i prilog o hrvatskim umjetnicima. Po grupiranju materijala i nekim plakatima može se zaključiti da je snimano 1944. Prepoznajem neke ljude, koje sam i sam kasnije upoznao, a time ne mislim na eksponirane političare i vojnike. Prikaz Prve izložbe umjetničkog svjetlopisa u NDH s fotografijama Mladena Grčevića. Znameniti dirigent svjetskoga ugleda Lovro Matačić u uniformi domobranskog [25] potpukovnika za klavirom. Zatim dio priloga Hrvatski umjetnici pri radu sa slikaricom Catom Dujšin te kiparom Antunom Augustinčićem. Nisam siguran, ali mislim da je tu snimku Matačića za klavirom, koja traje tek sekundu, nedavno prikazala Hrvatska televizija. Kasnije sam provjerio. Oni je posjeduju.

Lovro Matačić; Cata Dujšin; Antun Augustinčić

Matačić se još jednom pojavljuje na dobrotvornom Koncertu po željama u velikoj dvorani Zagrebačkog zbora (danas Studentski centar) kojem je nazočio i vojskovođa Slavko Kvaternik. Tu, kako kaže komentator: nadzornik domobranske glazbe potpukovnik Lovro Matačić, naš poznati dirigent, upravlja velikim orkestrom Druge domobranske pukovnije, ustaške vojnice i zrakoplovnih snaga. Bliža i prepoznatljiva snimka Matačića nije u tom prilogu prikazana. Na koncertu nastupaju sopranistica i operetna prvakinja Ruža Cvjetičanin, operni pjevač Zlatko Šir te popularni glumac i komičar August Cilić.

Veliki orkestar; Ruža Cvjetičanin i Zlatko Šir; August Cilić

Mnogo toga mi je uzbudljivo, npr. Barok u Hrvatskoj Oktavijana Miletića. Nažalost meni najzanimljiviji dio tog filma, s trikom snimljenim u ateljeu Toše Dabca tehnički je loše prepisan. Dalje nisam očekivao neka veća uzbuđenja, predugo to traje.

"Borci za Hrvatsku" (1944.)

Već sam zaboravio uz slike rata na Matačića. Prolazi vrijeme i u drugom ili trećem satu kontinuiranog gledanja, koje je prilično zamorno, slike mi više ne zaokupljuju toliko pažnju, ali začujem jedan glas koji mi se čini poznat. Karakteristično "r". Podignem pogled, jer već sam pomalo i drijemao. Nije dokumentarna snimka već igrana sekvenca. Kancelarija. Hrvatski seljak i dva domobranska časnika, potpukovnik i poručnik. Onog koji "račla" i koji nosi uniformu potpukovnika odmah prepoznajem, više po govoru nego po liku. Zagrebački kajkavski. Zaustavljam i vraćam snimku. Ponovo Lovro Matačić. Iako presnimka nije najbolja i u srednjem je planu, prepoznajem karakterističnu Matačićevu fizionomiju, a i "račlavi" je zagrebački kajkavski samo njegov. Taj materijal nije kod nas viđen (javno).

Vraćam film na početak. Čitam najavnicu - "špicu": Borci za Hrvatsku. Tog filma nije bilo u popratnom letku sa sadržajem. U zaglavlju stoji da je Lovro pl. Matačić autor glazbe. Pitam se radi li se o njegovoj kompoziciji ili pak njegovu izboru glazbe. Za scene u kojima dirigira jasno je da se radi o baletu Licitarsko srce Krešimira Baranovića, čiji se prizori također prikazani u filmu, a koji je i najavljen u zaglavlju filma. Ali Matačić osim dirigentske uloge ima i drugu. O tome kasnije.

Najavnica mi je ovog DVD-a poznata od ranije iz jednog internetskog pretraživanja i potrage za filmskim naslovima iz NDH. Provjeravam ponovo taj materijal na Internetu. Naravno, prodaje se i na eBay-u. Početna cijena 7$. Materijal je popraćen natuknicama: Hrvatski slikopis -NDH- dvd Croatia ustaša HOS Handžar. DVD se opisuje kao: "...Hrvatski Slikopis od 1941-1945. Nezavisna Država Hrvatska pod vodstvom Dr. Ante Pavelića... Ugledavši se na svog idola iz Njemačke, poglavnik organizuje mnoštvo smotri, sportskih dogadjaja te vojno političkih zbivanja i naravno sve to uz budno oko kamere...Za film su korišteni arhivski snimci..."

Nisam tada bio zainteresiran. U jednoj kasnijoj usporedbi tog kanadskog materijala i materijala Hrvatske kinoteke uočio sam na DVD presnimkama identične greške, greške prenesene s oštećene videovrpce koja je poslužila kao izvornik. Sasvim je izvjesno materijal iz Kanade i neki materijali Hrvatske kinoteke prepisani su s iste videovrpce. No, o izvorima građe se u načelu u nijednoj svjetskoj kinoteci ne raspravlja. To je i jedan od razloga što svi njihovi popisi građe nisu javno dostupni.

Pitam u Hrvatskoj kinoteci za film Borci za Hrvatsku. Imaju ga. Katalogiziran je. Godina proizvodnje 1944. i na kartici je ime Lovre Matačića te pretpostavka da je snimatelj Oktavijan Miletić.

A što se tiče objavljenih podataka, o filmu se mogu naći indirektni podaci na internetskoj bazi hrvatskog filma film.hr, samo u rubrici Sve osobe hrvatskog filma, i to: Lovro Matačić (Sušak, 14.II.1899. – Zagreb, 4.I.1985.), dirigent, završio Konzervatorij u Beču. BORCI ZA HRVATSKU / Hrvatski slikopis : 1943. – dok.

To nisam zamijetio ranije, iako sam temeljito pretraživao baze podataka. Čini mi se da se pojavilo tek kada sam na više mjesta govorio o filmu iz NDH u kojem Matačić igra sebe, domobranskog potpukovnika i nadzornika domobranske glazbe u NDH. Nažalost taj podatak nije proveden sustavno u svim rubrikama u koje pripada, a njegova je uloga u izradbi filma nepoznata.

‹ Prethodno poglavlje  |  Iduće poglavlje ›

 


Bilješke

[24] Svoju drugu premijeru i prvo prikazivanje poslije Drugog svjetskog rata film je imao u listopadu 1990. u istom kinu.

[25] Hrvatsko domobranstvo utemeljeno je 1868., kada je u Hrvatskome saboru donesen zakon o domobranstvu, kao dio Hrvatsko-ugarske nagodbe. Uspostavom prve Jugoslavije 1918. domobrani su razvojačeni i razoružani. U NDH je utemeljeno Ministarstvo hrvatskoga domobranstva s ministrom Slavkom Kvaternikom. Domobranstvo je ukinuto u drugoj Jugoslaviji, a ponovo utemeljeno 1991. kao poseban dio hrvatske vojske.