Odsjek snimanja, Akademija dramske umjetnosti Zagreb
Prijamni ispiti

Posebni uvjeti i tijek ispita

Otvori sve | Zatvori sve

Pristupni radovi za prijamni ispit

Kandidati / kandidatkinje uz prijavu trebaju priložiti najmanje 30 fotografija snimljenih klasičnom fotokemijskom ili digitalnom tehnologijom, crno bijelih ili u boji, koje su sami snimili i koje predstavljaju njihovu samostalnu prezentaciju. Fotografije trebaju biti povećane odnosno tiskane na foto papiru formata 18 x 24, 20 x 30, 24 x 30 ili 30 x 40 cm, u vlastitom ili komercijalnom laboratoriju ili na štampaču. Povećanje odnosno tiskanje fotografija u vlastitom kućnom, klupskom ili školskom fotolaboratoriju odnosno kućnoj, klupskoj ili školskoj računalnoj radionici, povjerenstvo posebno pozitivno vrednuje. Od kandidata / kandidatkinja se očekuje poznavanje svih tehničkih i drugih pojedinosti o nastanku priloženih fotografija. Kandidati / kandidatkinje dužni su negative, odnosno digitalne zapise svih fotografija predočiti povjerenstvu na prijamnom ispitu.

Kandidati / kandidatkinje čiji su radovi izvan ovih odrednica ne mogu pristupiti prijamnom ispitu.

Ako se kandidat / kandidatkinja bavi filmskim ili video snimanjem, može priložiti radove snimljene na filmu ili videu. Ti radovi će se procjenjivati tek ako povjerenstvo povoljno ocijeni fotografske radove.

Tijek prijamnog ispita

Povjerenstvo najprije procjenjuje priložene radove, a ukoliko oni ispunjavaju temeljne kvalitativne uvjete, kandidati pristupaju razgovoru s povjerenstvom. U prvom dijelu ispita pismeno se provjerava opća informiranost kandidata. Usmeni dio ispita uključuje razgovor o snimljenome materijalu, s uvidom u specifičnosti psihofizičkih i drugih uvjeta za uspješan studij pojedinog kandidata.

Temeljem ocjene radova i razgovora s kandidatima povjerenstvo izabire kandidate za uži izbor te nakon ponovnog razgovora ali i mogućeg rješavanja određenih zadataka izabire kandidate za studij. Poželjno je da kandidati, koji su ušli u uži izbor donesu sa sobom svoj fotoaparat (fotokemijski ili digtalni).

Informiranost i motiviranost kandidata za studij i poziv filmskog i televizijskog snimatelja, kao i znanje i vještina fotografiranja, senzibilitet i likovnost fotografskog / filmskog izraza, bitni su elementi za odabir kandidata.

Napomene o studiju

Da bi mogli uspješno izrađivati vježbe tijekom studija snimanja, svi studenti moraju poznavati klasičnu fotokemijsku crno-bijelu fotografiju. Zbog toga je obavezno imati vlastitu fotografsku opremu visoke amaterske ili poluprofesionalne kategorije - kvalitetan refleksni fotoaparat za 35 mm film opremljen širokokutnim, srednjim i uskokutnim objektivom, odgovarajući stativ, svjetlomjer za mjerenje upadnog svjetla te crno-bijeli fotografski laboratorij.

Literatura

J. Hedgecoe: Sve o fotografiji i fotografiranju, Mladost, 1978, Zagreb

Tom Ang: Digitalna fotografija - priručnik, Znanje, 2003, Zagreb

D. Chesire: Snimanje kamerom, Mladost, 1980., Zagreb

Filmska enciklopedija, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 1986.-1990., Zagreb (Natuknice: Snimatelj, Kompozicija kadra, Svjetlo, Objektivi, Stanja kamere)

R. Ivančević: Likovni govor, Profil, 1997., Zagreb

I. Škrabalo: 101 godina filma u Hrvatskoj, Nakladni zavod Globus, 2000., Zagreb

K. Mikić: Film u nastavi medijske kulture, Educa, 2001., Zagreb

A. Peterlić: Osnove teorije filma, Hrvatska sveučilišna naklada, 2000., Zagreb

Alternativna literatura

G. Freund: Fotografija i društvo, Grafički zavod Hrvatske, 1981., Zagreb

Velika knjiga o fotografiji, Time/Life, Zagreb