Odsjek snimanja, Akademija dramske umjetnosti Zagreb
Prijamni ispiti

Dokumenti za prijavu

Otvori sve | Zatvori sve

Uz prijavu koja se može dobiti u Uredu za studente potrebno je priložiti:

  • fotokopiju domovnice, a Hrvati koji nisu državljani RH prilažu dokaz o hrvatskoj narodnosti;
  • izvod iz matične knjige rođenih;
  • svjedodžbu završenoga srednjeg obrazovanja, a kandidati iz inozemstva prilažu rješenje o ekvivalenciji stranih svjedodžbi i potvrdu o položenom ispitu iz hrvatskog jezika;
  • kratku biografiju;
  • frankiranu omotnicu (za preporučenu pošiljku) za povrat dokumenata, s adresom kandidata;
  • uplatnicu za troškove prijamnog ispita u iznosu od 160,00 kuna na žiro-račun Akademije dramske umjetnosti, broj: 2390001-1100013453
  • radove propisane posebnim uvjetima za prijamni ispit.

Ako se kandidat natječe za upis na više fakulteta, prilaže prijepis/fotokopiju svjedodžbe i potvrdu fakulteta na kojem su predani originalni dokumenti.

Povrat dokumenata i radova

Dokumenti kandidata s prijamnog ispita podižu se u Uredu za studente Akademije u vremenu koje je predviđeno za upis primljenih kandidata. Radovi za prijamni ispit s Odsjeka snimanja podižu se u istom roku a radovi s ostalih odsjeka se ne vraćaju. Za nepodignute radove u tome roku Akademija ne odgovara.

Po zaključenju upisa u I. godinu studija dokumenti koje kandidati nisu u međuvremenu podigli, vraćaju se poštom u kuverti s adresom, priloženoj prilikom prijave.

Za te pošiljke Akademija ne odgovara.