Odsjek snimanja, Akademija dramske umjetnosti Zagreb
Prijamni ispiti

Pravo upisa na studij

Otvori sve | Zatvori sve

Pravo upisa na studij snimanja stječe se po položenome prijamnom ispitu. Pravo upisa na studij imaju pod jednakim uvjetima državljani Republike Hrvatske i pripadnici hrvatskog naroda s prebivalištem izvan Republike Hrvatske, kao i strani državljani i osobe bez državljanstva trajno nastanjeni u Republici Hrvatskoj.

Strani državljani i osobe bez državljanstva koji nisu trajno nastanjeni u Republici Hrvatskoj imaju pravo upisa na studij prema uvjetima koje ustanovljuje Ministarstvo, odnosno na temelju međudržavnih sporazuma i ugovora. Oni su prije pristupa prijamnom ispitu dužni, uz ostale dokumente, predočiti i potvrdu odgovarajuće organizacije o položenom ispitu iz hrvatskog jezika.

Studij na Akademiji može upisati osoba sa završenom gimnazijom, srednjom umjetničkom školom ili srednjom školskom spremom za koju program traje četiri godine.

Izabrani se kandidat mora upisati u akademsku godinu za koju je polagao prijamni ispit.

U protivnome prijamni ispit nije valjan. Upisi u prvu godinu studija na Akademiji provode se na temelju originalnih svjedodžbi o prethodno završenoj srednjoj školi.

Kvota za upis studenata u Akademiju dramske umjetnosti određuje se uz suglasnost Ministarstva znanosti i tehnologije.

Broj studenata za upis u akademskoj godini 2003/2004.:

  • Gluma do 12 studenata (redoviti - uz potporu Ministarstva znanosti i tehnologije)
  • Kazališna režija i radiofonija do 3
  • Dramaturgija do 6
  • Filmska i televizijska režija do 4
  • Snimanje do 8
  • Montaža do 5
  • Produkcija do 8
  • do 10 studenata (redoviti - koji sami plaćaju)
  • do 5 studenata (strani studenti)