Odsjek snimanja, Akademija dramske umjetnosti Zagreb
Nastavnici

Goran Trbuljak, redoviti profesor
Filmsko i TV snimanje, Svjetlo i rasvjeta

Otvori sve | Zatvori sve

Goran Trbuljak rođen je 1948. godine u Varaždinu. Osnovnu je školu završio u Zagrebu. Maturirao je 1968. godine na Školi za primijenjenu umjetnost u Zagrebu, odjel Fotografije.

Godine 1968. upisao je studij slikarstva - grafike na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Diplomirao 1972. godine kao slikar-grafičar u klasi prof. Marijana Detonija na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu.

Kao stipendist francuske vlade studirao na École Nationale des Beaux-Arts u Parizu slikarstvo u klasi prof. Carrona od 1973. godine do 1974.

Na Akademiju za kazalište, film i televiziju, Odsjek filmskog i televizijskog snimanja, upisao se 1970. godine u Zagrebu, gdje i apsolvira 1975. godine. Diplomirao 1980. godine s prvim profesionalnim filmom.

Od 1973. godine član je HDLU-a, a od 1983. godine član DFRH. Od 1998. godine član je Hrvatske udruge filmskih snimatelja.

Osim profesionalnog bavljenja filmom i umjetničkom djelatnošću na području likovnih umjetnosti, fotografije, videa, konceptualne umjetnosti i dr., radio je i kao grafički urednik i urednik fotografije u časopisu "Film", "Polet" i "Gordogan" te povremeno pisao i piše o fotografiji, film i slikarstvu u časopisima "Spot", "Film", "Danas", "Start", "Globus" i "Slobodna Dalmacija".

Od 1972. godine do 1988. godine djeluje u statusu samostalnog umjetnika. Kao nastavnik - vanjski suradnik - radi u Akademiji dramske umjetnosti u ak. god. 1986/87 i 1987/88. Od 1998. godine zaposlen je kao sveučilišni nastavnik na Akademiji dramske umjetnosti, isprva u zvanju docenta, a ztim izvanrednog pa redovitog profesora..

Govori Engleski i Francuski. Oženjen je i otac je dvoje djece.

Nastavna djelatnost

Nastavnik - vanjski suradnik

Goran Trbuljak angažiran je akademske godine 1986/7. kao asistent - vanjski suradnik na Akademiji dramske umjetnosti, Odsjek filmskog i TV snimanja. Kao nastavnik vanjski suradnik na Odsjeku filmskog snimanja samostalno vodi nastavu i drži predavanja, vodi seminare i vježbe studentima Filmskog i televizijskog snimanja.

Sveučilišni nastavnik

Nakon dvije godine u statusu nastavnika - vanjskog suradnika izabran je 1988. u znanstveno-nastavno zvanje docent za umjetničko područje Film i televizija, umjetnička disciplina Snimanje. Iste je godine izabran i za pročelnika odsjeka Snimanja. Po isteku mandata, a prema zakonu koji je tada važio, drugi izbor/reizbor nije obavljen, već je proveden postupak uspješnosti odgojno-obrazovnog rada koji se računa kao reizbor u isto zvanje.

Godine 1998. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora za umjetničko područje Film i televizija, umjetnička disciplina Snimanje.

Od 1992. do 2001. godine obnašao je dužnost predstojnika Odsjeka snimanja.

Do danas je vodio nastavu iz predmeta Filmsko snimanje II i III, Boja i svjetlo, Svjetlo i rasvjeta i Snimateljski praktikum.

Bio je mentor studentima u izradi diplomskih radova, član je povjerenstva za prijemne ispite i godišnje ispite na odsjeku.

Za proteklo vrijeme na ADU nastojao je osim izvođenja nastave i vježbi, studente uključiti volonterski u gotovo sve profesionalne projekte u kojima je u tom perioda sam kao autor sudjelovao, smatrajući da je važno da se studenti Odsjeka filmskog i TV snimanja pravovremeno upoznaju sa svim tehničkim standardima koji ih očekuju u profesiji, a Akademija im to ne može pružiti za vrijeme studija.

Nastavni principi i njegov rad na umjetničkom i stručnom obrazovanju studenata u skladu je sa suvremenim pogledima na ulogu, smisao i izraz filmske slike koji se posebno njeguju na ovoj Akademiji.

Treba istaknuti njegovu ulogu u modernizaciji i ažuriranju nastave, jer je kinematografija podložna neprestanim mijenama i uvođenju novih tehnologije. Goran Trbuljak je nastavnik sa tako značajnim radnim i umjetničkim opusom i marljivošću i ljubavi prema poslu koji obavlja. Njegova nastavna i pedagoška djelatnost predstavlja vrhunce akademskih standarda.

Stručna djelatnost

Stručna djelatnost Gorana Trbuljaka ogleda se u sudjelovanju u oblikovanju programa strukovnih udruga kojih je član, realiziranju niza stručnih i strukovnih zadaća koje proizlaze iz njegovog statusa vrhunskog umjetnika na području filmskog snimanja i likovne umjetnosti. Rad na podizanju strukovnih i zanatskih standarda u kinematografiji.

Piše stručne članke o fotografiji, filmu i slikarstvu u više časopisa (Spot", "Film", "Danas", "Start", "Globus", "Slobodna Dalmacija") i grafički je urednik i urednik fotografije više časopisa i publikacija ("Film", "Polet", "Gordogan").

U okviru stručnih i strukovnih zadaća Goran Trbuljak se prihvatio i rada u Kulturnom vijeću za kinematografiju Ministarstva kulture R. H.

Umjetnička djelatnost

Akademski snimatelj i akademski slikar Goran Trbuljak svojim je interesom, umjetničkim senzibilitetom i obrazovanjem zacrtao stručni i umjetnički rad koji ga, po diplomiranju na Akademiji dramske umjetnosti, Odsjek filmskog i TV snimanja, i na Akademiji likovnih umjetnosti, određuje i vodi u medij filma i srodnih medija u kojima gradi vlastiti autorski i umjetnički iskaz. U slijedu profesionalnoga razvoja prolazi put koji ga vodi do samih vrhunaca profesije.

Dugi i uporni rad u svim vidovima snimateljskog posla bio je profesionalno brušenje raskošnog talenta Gorana Trbuljaka, talenta koji je obogaćen i radom na polju likovnih umjetnosti. Izuzetno bogato i plodno umjetničko djelovanje, svojim obimom i značenjem radne i umjetničke biografije, iskazuje tog stvaraoca u punoj kreativnoj i radnoj zrelosti.

Njegova filmska fotografija najviši je domet već poznatoga i cijenjenoga snimateljskog kruga, kruga izraslog na tradiciji hrvatskog filma i svjetski priznatoj školi. U toj je školi dobio temeljna znanja profesije i u njoj je usmjeravan i potican njegov umjetnički dar.

Filmovi snimatelja Gorana Trbuljaka svjedoče o upornom i strpljivom radu u kome je kao vrstan profesionalac, u složenom poslu filmskog i TV snimatelja, znao da su propitivanje i stalno istraživanje, uvjet svekolikog razvoja u njegovom umjetničkom pozivu. Kao umjetnik znao je da svjetlo, taj primarni moment sadržaj­ne percep­cije, boja koja je sadržana u njemu, mijene nestalna svjetla, svitanja i sutoni, njegova su izražajna snaga. Ono oduševljenje za poziv kojim se bavi i koji nosi u sebi, oblikuje svjetlom i prenosi na sliku, što je temelj i snaga umjetnosti filmske fotografije. Svjetlo i boja u njegovim filmovima su svjetlo iskustva i boja umjetnika, istančanog, obrazovanog i profinjenog likovnog ukusa i kulture.

Njegova filmografija impozantna je ne samo brojem već i dometima ostvarenja, a u stilskom pogledu pokazuje raznovrsnost tako da se može ustvrditi kako je riječ o kompletnom i nadahnutom umjetniku. I kao dobitnik mnogih nagrada uzor je ljudske skromnosti i samozatajnosti. Trbuljak se kloni i zazire od jeftinog publiciteta, koji je toliko drag ljudima s javne scene, a svoj ugled koristi za dobrobit svojih studenata.

Trbuljakov umjetnički i stručni izraz i iskaz protežu se i na područja likovnih umjetnosti, videa, fotografije, konceptualne umjetnosti i djelovanju u umjetničkim oblicima proširenih medija. Širina njegovog umjetničkog i stručnog iskaza ne sputava ga u promišljanju pojedine grane umjetnosti, kojom se trenutno bavi, već ima blagotvoran utjecaj upravo na proširenje i mogućnosti uporabe različitih umjetničkih tehnika. I na planu likovnih umjetnosti Trbuljak je dobitnik značajnih nagrada, koje ga kao iskazuju u punoj vrijednosti na više područja.

Izazov medija vodi ga u realizaciju animiranog crtanog filma kojemu je kompletan autor.

Svaki od njegovih filmova i radova, koje je ostvario u hrvatskoj, a i kinematografijama susjednih država, kvalificiraju ga kao kompetentnog umjetnika-sveučilišnog nastavnika u umjetničkom području Film i TV, disciplina Snimanje. Njegovo iskustvo u fotografiji, slikarstvu, videu, proširenim medijima i medijskoj djelatnosti dodatne su vrijednosti u njegovu pedagoškom radu, te respektabilnosti koju pobuđuje kod svojih studenata i kolega.