Odsjek snimanja, Akademija dramske umjetnosti Zagreb
Nastavnici

Krešimir Mikić, profesor visoke škole
Osnove snimateljske tehnike, Osnove snimateljskog umijeća

Otvori sve | Zatvori sve

Stručni radovi

(Navedeni su odabrani radovi, što je popis smanjilo za oko 40 naslova.)

Filmsko i elektroničko snimanje

 • snimanje promidžbenih filmova
 • snimanje edukativnih filmova o filmskom i video snimanju
 • snimanje dokumentarnih filmova
 • izrada kazete s primjerima filmskih izražajnih sredstava.

Udžbenici, knjige, skripte

1. knjige:

 • Uvod u kino-amaterizam, Zagreb, 1985.g.
 • Uvod u video tehniku i stvaralaštvo, Zagreb,1990.g.
 • Profesija snimatelj, Sarajevo, 1986.g.
 • Povijest filma u boji - rukopis

2. udžbenik:

 • Film u nastavi medijske kulture, Zagreb, 2001. g.
 • Povijest snimateljstva - rukopis

3. interne skripte

 • Filmska i televizijska kultura (Učiteljska akademija).
 • Osnove fotografije i filma (Studij dizajna)
 • Povijest filma u boji (Akademija dramske umjetnosti)
 • Sažeti pregled povijesti svjetskog i hrvatskog filma (Učiteljska akademija)
 • Filmski pojmovnik (Učiteljska akademija)
 • Medijska kultura (Učiteljska akademija)

Znanstveni i stručni članci

 • Razvoj filmske tehnike i filmskih izražajnih sredstava na primjerima filmova Fritza Langa, Metodičke osnove za primjenu filma u nastavi, Zagreb, 1988.g.
 • Fritz Lang i ekspresionizam, Kinoteka, br. 7-8, Zagreb, 1989.g.
 • Novi njemački film, Kinoteka, br.19-20, Zagreb, 1990.g.
 • Pristup filmu Andaluzijski pas, Suvremena metodika hrvatskog jezika, br.4, Zagreb, 1985.g.
 • - Sto godina filma, Hrvatski u školi, Zagreb, 1996.g.
 • Film o opčinjenosti mase, Kinoteka, br.2, Zagreb, 1989. g.
 • Antisemitizam u nacističkom filmu, Kinoteka, br.2, Zagreb, 1989.g.
 • Vizualni pisaći stroj W. Hilla, 15 dana, Zagreb, 1991.g.
 • Film i jezik, film kao jezik, Suvremena metodika hrvatskog jezika, Zagreb, 1987. g.
 • Filmska izražajna sredstva u kontekstu analize filma, Suvremena metodika hrvatskog jezika, Zagreb,1986.g.
 • Uzajamna povezanost tehnike i estetike filma, Suvremena metodika nastave hrvatskog jezika, Zagreb, 1985.g.
 • Škola i video, Umjetnost i dijete, br.4, Zagreb, 1996.g.
 • Novi filmovi - nova mladež, Umjetnost i dijete, br. 6, Zagreb, 1995.g.
 • Oktavijan Miletić, III prog. Hrvatskog radija, 1996.g.
 • Recenziranje filmova na na televiziji, Medijska istraživanja, Zagreb, 1997.g.
 • Cinemascope- povijest i osobine, Hrvatski filmski ljetopis, br.12, Zagreb, 1997. g.
 • Oktavijan Miletić, Bulletin Hrvatskog filmskog saveza, Zagreb, 1995. g.
 • Sažeti pregled povijesti svjetskog snimateljstva, Hrvatski filmski ljetopis, br. 15, Zagreb, 1999.g.
 • Govor slike ili film noir, Filmska kultura, br. 178, Zagreb, 1990. g.
 • Bibliografija recentnih knjiga o snimateljstvu, Hrvatski filmski ljetopis, br. 15, Zagreb, 1999. g.
 • Film kao dio nastave jezično- umjetničkog područja u osnovnoj školi, Zbornik radova, Zagreb, 1990.g.( Institut za pedagogijska istraživanja)
 • Povijest kinematografije u boji, Kinoteka, br.23 - 36., Zagreb, 1993.g.
 • Osnove filmske montaže, Metodičke osnove za primjenu filma u nastavi, Zagreb, 1987. g.
 • Glazba u filmu, Metodičke osnove za primjenu filma u nastavi, Zagreb, 1989.g.
 • Vizualni mediji: fotografija, film, video u školi danas i sutra, Umjetnost i dijete, Zagreb,1990.g.
 • Jedan aspekt filma strave, Filmska kultura, br.128, Zagreb,1983.g.
 • Snimanje filma u razredu, Zbornik radova, Zagreb, 1998.g.
 • Filmska izražajna sredstva- estetska funkcija kamere, Metodičke osnove za primjenu filma u nastavi, Zagreb, 1987.g.
 • Kinder- Film- Fernsehen- Video, Medien und Erziehung, br. 6, München, 1997.g.
 • Razmišljanja o dokumentarnom filmu, Zapis, Zagreb, 1999. g.
 • Film u okruženju drugih medija, Zapis, Zagreb, 1999. g.
 • Filmanalyse - Theorien, Modelle, Kritik, AV-Invest, Germering, 1998. g.
 • Mikić, K. (2003), Der Medienpädagogik gehört die Zukunft, Medien+ Erziehung, 2/2003 Műnchen
 • Mikić, K. (2003), Internet i nastava medijske kulture, Zagreb: Edupoint
 • Mikić, K. (2003), Obrazuju li mediji. Zbornik Učiteljske akademije u Zagrebu, Vol. 5., br.1, str. 85-90.
 • Mikić , K. (2003), Filmska umjetnost u srednjim školama, Zagreb: Zapis
 • Mikić, K. (2003), Internet i djeca, Zagreb: Zapis.
 • Mikić. K. (2003), Filmska fotografija u filmovima Branka Belana, Zagreb: Zapis
 • Mikić,K. (2003), Počeci filma u boji, Zagreb: Zapis
 • Mikić, K. (2003), Značenje medija u životu predškolskog djeteta. Zbornik radova Znanstveno-stručnog skupa u Petrinji.
 • Priručnik za učitelje 5. do 8. razreda osnovne škole, predmet: Medijska kultura, Zagreb: Školska knjiga
 • Udžbenici za predmet Medijska kultura 5. razred, 6, razred, 7. razred, 8, razred; Zagreb: Školska knjiga
 • Interaktivni DVD-i: Medijska kultura za 5. razred, 6, razred, 7. razred, 8, razred, Zagreb: Školska knjiga.
 • Dijelovi o medijskoj kulturi u čitanci Carstvo riječi za 4. razred (str. 148-166), Zagreb: Znanje
 • Dijelovi o medijskoj kulturi u priručniku za učitelja Čarolija riječi za 4. razred (str.147-161), Zagreb: Znanje
 • Dijelovi o medijskoj kulturi u Metodički pristupi književnosti i medijskoj kulturi,Zagreb: Profil.
 • Serija članaka o medijskoj kulturi u Školskim novinama 2002. i 2003. g.

Enciklopedijski stručni članci

 • 263 članka u Filmskoj enciklopediji Leksikografskog zavoda
 • 42 članka u dopunskom svesku Opće enciklopedije Leksikografskog zavoda
 • 79 članka u prvom svesku Hrvatske enciklopedije Leksikografskog zavoda
 • 42 članka u knjizi Sachlexikon - Film, Hamburg, 1977.g.

Serijski prilozi u tisku, na radiju i televiziji

 • Stručni prilozi u tv emisijama (HRT) o filmu - Film video film , Od 16- 24 i Fatamorgana (1991- 1999 g.) , oko 290 priloga u ukupnom trajanju od 1180 minuta.
 • Serija stručnih članaka u Školskim novinama o medijskoj kulturi
 • (72 članka)- (1990-1999 g.)
 • Prilozi iz povijesti filma u emisiji Radio Zagreba Dogodilo se na današnji dan, ukupno 176 priloga, ukupnog trajanja 820 minuta.
 • Serija stručnih članaka o filmskom obrazovanju u Biltenu Hrvatskog filmskog saveza, 14 članaka (1993- 1999 g.)