Odsjek snimanja, Akademija dramske umjetnosti Zagreb
Nastavnici

Krešimir Mikić, profesor visoke škole
Osnove snimateljske tehnike, Osnove snimateljskog umijeća

Otvori sve | Zatvori sve

Krešimir Mikić rođen je 16. lipnja 1949. godine u Samoboru, Hrvat, neoženjen. U Samoboru pohađa osnovnu i srednju školu (gimnazija). Studirao je Zagrebu i diplomirao na tri visokoškolske institucije i na tri studija i to:

 • Akademija dramske umjetnosti u Zagrebu: Filmsko i televizijsko snimanje, (1976.),
 • Filozofski fakultet u Zagrebu: Komparativna književnost (1985.),
 • Fakultet političkih znanosti u Zagrebu, Specijalistički studij novinarstva: Novinarstvo (1976).

Tijekom 1985. i 1986. godine bio je na specijalizaciji iz filmoloških istraživanja u SAD, Hollywood.

Stalni radni odnos:

 • Akademija dramske umjetnosti 1980. - 1994.
 • Učiteljska akademija 1994. - nadalje. Od 1998. godine pročelnik Odsjeka za izobrazbu učitelja
 • U ak. godini 2002./2003 prodekan za razvoj Učiteljske akademije.
 • Od ak. godine 2003./2004. voditelj Centra za medijsku kulturu na Učiteljskoj akademiji

Po diplomiranju prvotno je 5 godina zaposlen kao vanjski asistent na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu (Akademija za kazalište, film i televiziju). U zvanje umjetničkog (znanstvenog) asistenta u stalnom radnom odnosu biran je 1980. godine.

U znanstveno-nastavno zvanje docenta biran je prvi puta 1986. godine. U reizboru nakon četiri godine je dobio pozitivno mišljenje i ocjenu uspješnosti odgojno-obrazovnog rada nastavnika, a ponovni izbor u zvanje docenta bio je 1994. godina.

Od 1994. godine radi kao stalni zaposlenik u zvanju docenta za kolegije Filmska i televizijska kultura, te Medijska kultura na Filozofskom fakultetu pedagogijskih znanosti u Zagrebu.

Kao vanjski suradnik na Pedagoškoj akademiji u Zagrebu (kasnije Filozofski fakultet pedagogijskih znanosti, danas Učiteljska akademija) djeluje od 1980. godine do 1994. godine kao predavač (kasnije docent) kolegija Filmska i televizijska kultura.

Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, Odsjek kroatistike od 1986. godine do 1997. godine radi kao docent za kolegij Osnove filmske umjetnosti.

Na Studiju dizajna pri Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu u svojstvu docenta predaje od 1998. godine kolegije: Fotografija i Fotografija i film.

Na studiju novinarstva pri Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu u svojstvu docenta predavao je 9 godina kolegij Audiovizualne tehnike.

U Münchenu je predavao kao gost profesor na HFF (Visoka škola za film i televiziju), ukupno 9 mjeseci, od 1987. do 1990. godine.

Na Visokoj školi za dizajn u Dortmundu 1990. i 1996. godine, sveukupno oko 5 mjeseci.

Uvršten je u publikacije:

 • Tko je tko u Hrvatskoj (Zagreb, 1993.)
 • Filmska enciklopedija (Zagreb, 1990.)
 • Hrvatski leksikon (Zagreb, 1997.).

Nagrađen nizom nagrada i priznanja i to:

 • u bivšoj državi nagrađen 12 puta saveznim i republičkim nagradama za filmsko stvaralaštvo i popularizaciju filmske struke.
 • Hrvatski filmski savez - Nagrada za filmsko stvaralaštvo i popularizaciju filma i videa među mladima
 • Nagrada Međunarodnog udruženja ITVA za filmsku publicistiku, 1998. g.
 • Godišnja nagrada Ivan Filipović za 2001. godinu

Član je sljedećih strukovnih udruga:

 • Hrvatsko društvo filmskih kritičara
 • ITVA (audiovizualne komunikacije), SR Njemačka, gdje je ujedno predsjednik komisije medijskih pedagoga
 • Član DGPUK (Njemačko društvo za publicistiku i komunikologiju), odio: Medijska pedagogija
 • Član GMK (Njemačka udruga za medijsku pedagogiju i kulturu komunikacije)
 • Član je uredništva časopisa Zapis, stručnog glasila Hrvatskog filmskog saveza

Stručna i umjetnička djelatnost

Stručna i umjetnička djelatnost bogata je i svestrana. Ona svojom brojnošću javnih nastupa, svestranošću u struci i nadasve kvalitetom odaje vrsnog i rasnog nastavnika, stručnjaka i medijskog djelatnika na području filma, televizije i publicistike. Širokog i interesa kako u žanrovskom tako i u tematskom i medijskom rasprostiranju Krešimir Mikić je otvorio područja specifične publicistike i analitičke kritike s područja snimateljstva i filmske fotografije, područja koje do njega u Hrvatskoj praktički nije postojalo.

U svom umjetničkom, stručnom i djelomice znanstvenom radu uvijek je povezivao praksu (tehniku) i teoriju, što mu je omogućio studij i diploma na više fakulteta.

Aktivno se bavi umjetničkim radom, nastavnom djelatnošću, stručnim radom - pisanjem tekstova i knjiga, surađuje na televiziji i radiju, stručna suradnja u enciklopedijskim izdanjima, održavanjem brojnih seminara i tečajeva, radio u stručnim komisijama, ocjenjivačkim tijelima i drugo.

Trenutačno se bavi samostalnim istraživačkim projektom - Crtane serije i djeca, te priprema knjigu Povijesti snimateljstva i Medijski leksikon.

U svom stručnom radu služi se njemačkim i engleskim jezikom.

Impresivna je predavačka, nastavna i stručna djelatnost pristupnika Krešimira Mikića, Upravo je začuđujuće kako je moguće biti aktivan na toliko fakulteta i visokih škola u zemlji i inozemstvu, a ne zanemariti niti stručni i umjetnički rad. Bogata je umjetnička i stručna djelatnost docenta Krešimira Mikića, a poznajući ga kroz sve vidove njegovog rada i znajući njegovu marljivost i predanost poslu i pozivu, ocjenjujemo da kvantiteta nikada nije bila na štetu kvalitete.

Njegov interes za sve vidove struke, od samostalnog umjetničkog rada, stručne i publicističke djelatnosti, rada na filmu, novinskog rada, pisanja o fotografiji, pedagoškog rada s amaterima u direktnom kontaktu i usmjeravanjem putem tiska te predavačkog rada na više fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, kao i izvan zemlje, autora više nastavnih programa, odaje svestranog nastavnika, stručnjaka i medijskog djelatnika koji se potpuno predaje struci i njenom napretku. Taj obimni rad nije na uštrb kvalitete već odaje energiju zaljubljenika, utemeljenost u visokom vlastitom obrazovanju, vrsnost na širem području struke te mogućnosti daljnjeg napredovanja u sveučilišnom nastavničkom pozivu.

Nastavni programi i novi kolegiji

 1. Izrada programa za kolegije: Filmska i televizijska kultura i Medijska kultura (za odsjeke razredne nastave (redovni i dopunski studij), predškolskog odgoja (redovni studij i studij uz rad) i Video u školi (izborni kolegij na redovnom studiju razredne nastave) na Učiteljskoj akademiji u Zagrebu.
 2. Izrada programa za kolegij Osnove filmske umjetnosti na studiju kroatistike Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
 3. Izrada programa za kolegije Fotografija i Fotografija i film na Studiju dizajna pri Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu.
 4. Izrada programa za kolegij Audiovizualne tehnike na Studiju novinarstva pri Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu.
 5. Program kolegija Povijest snimateljstva na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu.
 6. Izrada programa Medijske kulture u osnovnim i srednjim školama (odobren od Ministarstva prosvjete i športa).
 7. Izrada programa za obrazovanje nastavnika i učenika u videoklubovima (Hrvatski filmski savez).
 8. Uvođenje izbornog kolegija Video u školi (Učiteljska akademija u Zagrebu).

Ustrojstvo novih sadržaja

 1. organizacija i vođenje Kluba prijatelja filma Učiteljske akademije u Zagrebu.
 2. organizacija i vođenje filmskih tribina na Učiteljskoj akademiji u Zagrebu.
 3. nabavka tehnike, organizacija rada i vođenje medijske dvorane na Učiteljskoj akademiji u zagrebu.
 4. upoznavanje studenata Učiteljske akademije sa mogućnostima Interneta.
 5. organizacija i vopenje video studija za snimanje događanja na Učiteljskoj akademiji i snimanje edukacijskih sadržaja za potrebe nastave.
 6. izrada i uređivanje medijske internet stranice Učiteljske akademije u Zagrebu.
 7. osnivač i voditelj Centra za medijsku kulturu UA-e

Recenzije

 • nekolicina čitanki za osnovnu i srednju školu - dijelova koji se odnose ne medijsku kulturu (Školska knjiga, Zagreb)
 • rukopis Pokretne slike i Razvoj kinematografske tehnike (Povjerenstvo za znanstveno-nastavnu literaturu Sveučilišta u Zagrebu).

Mentorstvo

 • mentor diplomantima predškolskog odgoja i razredne nastave (oko 150 diplomskih radovaUčiteljska akademija u Zagrebu).
 • na Akademiji dramske umjetnosti mentor za desetak diplomskih radova.
 • na studiju Kroatistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu komentor za desetak diplomskih radova.
 • na Studiju novinarstva pri Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu mentor 7 diplomskih radova.
 • na Studiju dizajna pri Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu komentor za diplomski rad jednom studentu.
 • mentor studentima dizajna pri Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu na izradi radova koji su Na međunarodnoj izložbi dizajna u Londonu, 1999. godine osvojili prvu nagradu za fotografiju.

Tečajevi i radionice

 • održao oko 30 tečajeva iz medijske kulture, za studente, učenike i nastavnike širom Hrvatske.
 • voditelj oko 15 videoradionica za dokumentarni i igrani film (Hrvatski filmski savez).

Gostujući nastavnik

 • München - Hochschule für Film und Fernsehen
 • Dortmund - Hochschule für Gestaltung

Međunarodni stručni skupovi

 • Festival dokumentarnog filma, München 1997. g.
 • Susret medijskih pedagoga, Beč 1998.g.
 • Stručni skup: Djeca i mediji, Graz 1998.g.
 • Međunarodni slavistički skup, Dubrovnik, 1991. g.
 • Međunarodna znanstvena konferencija Novi mediji i obrazovanje, Zagreb, 2003. g.
 • Međunarodna konferencija Kind und Medien, Műnchen,2003.g.
 • Međunarodni skup Medienpädagogik-quo vadis?, Salzburg, 2002.g.

Domaći stručni skupovi

 • okrugli stolovi o dječjem filmskom i videostvaralaštvu tijekom 1996- 1999. godine (Osijek, Zagreb, Poreč, Šibenik, Velika i dr.).
 • Integracija, korelacija i metodička rješenja u nastavi jezično- umjetničkog područja u osnovnoj školi, Zagreb, 1992.g.

Rad na popularizaciji struke

 • brojni popularni članci o fotografiji, filmu, videu i medijima u raznim časopisima, novinama, tv i radio emisijama (preko 200);
 • vođenje brojnih tribina (preko 100)
 • održavanje predavanja (oko 50) i sl.

Član ocjenjivačkog suda

 • na više od 10 filmskih festivala profesionalnog i neprofesijskog filma u zemlji
 • na Mepunarodnom festivalu jednominutnog filma u Požegi (1997. i 1999. godine)
 • na Danima hrvatskog filma, 1999. g.