Odsjek snimanja, Akademija dramske umjetnosti Zagreb
Nastavnici

Enes Midžić, redoviti profesor
Filmsko i TV snimanje, Osnove snimateljske tehnike

Otvori sve | Zatvori sve

Rođen u Zagrebu 23. lipnja 1946. godine, gdje se školovao i maturirao na VII gimnaziji. Od 1967. god. učenik majstora umjetničke fotografije Toše Dabca, i njegov suradnik do 1970. godine. Poslije njegove smrti radi u njegovom atelijeru do 1973. god. Fotografijom se profesionalno bavi od 1970. god., a filmom od 1972. god. Od 1972. god. ima status samostalnog umjetnika.

Studij Filmskog snimanja na Akademiji kazališne i filmske umjetnosti (Akademija dramske umjetnosti) upisuje kao redoviti student 1971. god. Apsolvirao u redovnom roku 1975. god. i diplomirao 1977. god. s televizijskim igranim filmom ITAKODALJE redatelja Tomislava Radića u produkciji TV Zagreb, te pisanim radom: "O prirodi, viđenju i sistematizaciji boja".

Nastavni rad na Akademiji kazališne i filmske umjetnosti započinje 1975. god. kao honorarni nastavnik na Odsjeku filmskog snimanja. Za asistenta u stalnom radnom odnosu izabran u ožujku 1976. U zvanje znanstvenog asistenta izabran u ožujku 1978. godine. U zvanje docenta izabran u ožujku 1980. godine. U zvanje redovitog profesora izabran u ožujku 1985. god. i reizabran 1996. god. za redovitog profesora u trajnom zvanju.

Na Akademiji dramske umjetnosti te od 1976. godine do danas obavljao sljedeće dužnosti: Pročelnik odsjeka filmskog i TV snimanja (1978 - 1982, 1986 - 1988), Predstojnik filmsko - televizijskog odjela (1982 - 1986), Prodekan (1982 - 1986, 1996 - 1998) i Dekan (1988 - 1996).

Na Sveučilištu u Zagrebu bio je član Odbora za međunarodnu suradnju (1988 - 1990), Znanstveno-nastavnoga vijeća /Senata (1990 - 1996), Skupštine Sveučilišta (1988 - 1993) i njenog predsjedništva (1991 -1993), Povjerenstva za izbor pratitelja promatrača EZ (1992).

Od 1991 - 1994. god. Prorektor Sveučilišta u Zagrebu. Od 1990. god. član Matičnog povjerenstva za polje umjetnosti Rektorskoga zbora i Ministarstva znanosti. Od 1999. predsjednik Matičnog povjerenstva.

Odlikovan odličjem Reda Danice hrvatske s likom Marka Marulića.

Nastavni, umjetnički i stručni rad

Akademija dramske umjetnosti

Još kao asistent na Odsjeku filmskog snimanja od 1976. god. samostalno izvodi nastavu i drži predavanja, vodi seminare i vježbe na svim studijskim godinama Filmskog i televizijskog snimanja. Do danas izvodio nastavu iz predmeta: Filmsko snimanje I - IV, Osnove snimateljske tehnike, Boja i svjetlo, Svjetlo i rasvjeta, Osnove snimateljskog umijeća, Snimateljski praktikum, Osnove fotografije I i II. Za studente Filmske i televizijske režije i Filmske i televizijske montaže držao predavanja kolegija Osnove snimateljske tehnike. Držao seminare iz navedenih predmeta za izvanredne studente i studente uz rad iz Sarajeva, Prištine i Novog Sada. Zadnjih godina izvodi nastavu i vodi vježbe iz predmeta Filmsko snimanje I, Filmsko snimanje IV, Osnove snimateljske tehnike, Osnove snimateljskog umijeća i Snimateljski praktikum.

Od 1976. god. do danas stalni član komisija na prijamnim ispitima, godišnjim ispitima i mentor studentima na izradi diplomskih radova.

Nastavni principi i rad na umjetničkom obrazovanju studenata provođeni su u skladu s viđenjima i suvremenim pogledima na ulogu, značenje i izraz filmske slike koji se posebno njeguju na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu. Te je principe postavio utemeljitelj studija Filmskog snimanja u Hrvatskoj prof. Nikola Tanhofer.

Fotografija i primijenjena umjetnost

U razdoblju od 1971. - 1976. intenzivno izlaže svoje radove u zemlji i inozemstvu na samostalnim, grupnim i kolektivnim izložbama fotografije, suvremene likovne i primijenjene umjetnosti. U tome je razdoblju više radova otkupljeno za Muzej za umjetnost i obrt i Galerije suvremene umjetnosti. Osim toga bavi se kazališnom, portretnom, modnom, tehničkom, reklamnom i svim oblicima primijenjene fotografije. Organizira i vodi fotoslužbe na desetak internacionalnih i nacionalnih kazališnih i muzičkih festivala (1972. - 1980). Surađuje na opremi brojnih knjiga i časopisa, plakata i kataloga, radova iz arhitekture te uređenju mnogih prostora. Surađuje s mnogim novinama i časopisima, televizijom i filmskom produkcijom, kulturnim i umjetničkim institucijama i umjetnicima. Radi na realizaciji više monografija, opremi i postavi brojnih izložbi s područja kulture, umjetnosti i tehnike u zemlji i inozemstvu. Od 1980. god. na području fotografije bavi se uglavnom kazališnom i portretnom fotografijom.

Film i televizija

Filmom se profesionalno počinje baviti 1972. godine i to kao filmski fotograf i umjetnički suradnik (do 1976). Kao filmski fotograf radio na četiri igrana filma i radio fotografije za uporabu u više filmova.

Od 1976. profesionalno se bavi filmskim i elektroničkim snimanjem. Kao snimatelj snimio filmskom tehnologijom osam dugometražnih igranih filmova, šest televizijskih filmova i drama, tridesetak srednjemetražnih i kratkometražnih igranih i dokumentarnih filmova, tridesetak industrijskih i namjenskih filmova, dvadesetak edukativnih filmova i pedesetak propagandnih spotova. Elektroničkom tehnologijom snimio dvadesetak igranih i dokumentarnih filmova, jednu televizijsku seriju, pedesetak industrijskih i namjenskih filmova, velik broj televizijskih emisija, reportaža i priloga, oko sto glazbenih spotova, oko dvije stotine propagandnih spotova i veći broj video realizacija. Kao glavni kamerman radio na većem broju studijskih snimanja kao i izravnih prijenosa ozbiljne i zabavne glazbe, festivala, zabavnih emisija te značajnih zbivanja.

Kazalište

1967. - 1968. član eksperimentalnog teatra Fonat, umjetničko vodstvo Branimir Sakač, s kojim nastupa na Muzičkom bijenalu.

Od 1970. - 1978. surađuje na više scenografskih oprema kazališnih predstava kao i koncipiranjem i realizacijom fotografskih, filmskih i videoprojekcija u predstavama. Bavio se i svjetlosnim oblikovanjem predstava.

Knjige i stručni članci

 • E. Midžić, KADAR I STANJA KAMERE, Pokretne slike, sveučilišni udžbenik (u tisku), Areagrafika, Zagreb 2004.
 • E. Midžić, POKRETNE SLIKE, Filmska i elektronička kinematografija, sveučilišni udžbenik (u tisku), Areagrafika, Zagreb 2004.
 • FILMSKA ENCIKLOPEDIJA (Akutanca; Dubinska oštrina; Filtar; Filtri za kolor materijale; Komplementarne boje; Mekocrtači i fog filtri; Miješanje boja; Mired; Moć razlaganja; Moviola; Proporcija filmske slike; Stativ), Filmska enciklopedija, JLZ Miroslav Krleža, Zagreb 1986. - 1990.
 • E. Midžić, PROFESIJA SNIMATELJ, Hrvatski filmski ljetopis br. 7, Zagreb 1996.
 • E. Midžić: KINEMATOGRAFSKI FILM U TELEVIZIJSKOM OKVIRU, Hrvatski filmski ljetopis br. 12, Zagreb 1997.

Ostali stručni rad

Od 1968. - 1974. radi na sistematizaciji i prezentaciji umjetničke ostavštine Toše Dabca.

Od 1972. - 1975. god. član uredništva časopisa za fotografiju SPOT u izdanju Galerija grada Zagreba. Od 1975 - 1980. god. član mnogobrojnih žirija za izložbe amaterske fotografije i filma te studentskih izložbi. Predavao na Ljetnoj filmskoj školi "Filmoteke 16" nastavnicima filmske kulture (1976).

Od 1991. - 1995. radio na videodokumentaciji za potrebe Ministarstva obrane i Ministarstva informiranja.

Članstvo u udrugama

 • Matica Hrvatska
 • Udruženje likovnih umjetnika primijenjene umjetnosti
 • Hrvatsko društvo filmskih djelatnika
 • Udruženje veterana domovinskog rata
 • Udruga hrvatskih filmskih snimatelja
 • Udruga roditelja djece s kohlearnim implantom

Nagrade

 • Nagrada grada Zagreba 1981. god. (s N. Puhovskim) za film "U potrazi za Šutejem"
 • Nagrada za kameru RTB za film "U potrazi za Šutejem" red. N. Puhovski, Beograd 1982.
 • Nagrada za kameru za film "Zagreb" red. R. Grlić, Međunarodni festival sportskog i turističkog filma, Maribor 1982.
 • Prix Philips éclairage et architecture (s B. Gamulinom) za film "Broj iz svjetlosti", Festival International du Film d'Arhitecture et d'Environnement Urbain, Bordeaux 1984.
 • Zlatna medalja Beograd za filmove "Rubne slike gladi", red. N. Puhovski i "Posvećenje mjesta" red. B. Gamulin, 37. Festival jugosl. dok. i kratkometražnog filma, Beograd 1990.
 • Zlatna medalja "Milton Manaki" za film "Posvećenje mjesta", red. B. Gamulin, Festival filmske kamere, Bitola 1990.
 • Grand Prix de la qualité de l'image za film "Posvećenje mjesta", red. B. Gamulin, 14. Festval International du Film d'Art, UNESCO, Paris 1990.
 • Nagrada KODAK za film "Sedma kronika", red. B. Gamulin, Festival hrvatskoga filma, Pula 1996.
 • Nagrada Vladimir Nazor za filmsku umjetnost, Zagreb 1997.